تعداد مقالات: 59
3. سخن سردبیر

دوره 1، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 1-6

10.22054/jti.2015.1820


4. سخن سردبیر

دوره 1، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 1-1

10.22054/jti.1394.3919

داریوش نوروزی


5. سخن سردبیر

دوره 2، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 1-2

10.22054/jti.2016.6952

داریوش نوروزی


6. سخن سردبیر

دوره 2، شماره 6، بهار 1395، صفحه 1-3

10.22054/jti.2016.8432

داریوش نوروزی


11. بررسی تأثیر فرآیند تدریس-یادگیری، پژوهش و کیفیت تدریس بر کارآیی آموزش از دور

دوره 1، شماره 2، بهار 1394، صفحه 21-56

10.22054/jti.2015.1600

سعید علی اوسطی؛ مهران فرج اللهی؛ حسین زارع


12. تأثیر یادگیری تلفیقی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی بر خودکارآمدی دانش‌آموزان متوسطه دوم در درس ریاضی

دوره 1، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 7-22

10.22054/jti.2015.1813

منیره موحدی؛ محمدصادق اسماعیلی‌فر؛ نادیا غلامی پور


13. بازی‌های رایانه‌ای آموزشی و عوامل مرتبط با به‌کارگیری آن‌ها

دوره 1، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 3-19

10.22054/jti.2015.3920

حسین دهقانزاده؛ خدیجه علی آبادی؛ حجت دهقانزاده


17. طراحی محیط های یادگیری زایشی حضوری و الکترونیکی

دوره 2، شماره 8، پاییز 1395، صفحه 40-60

10.22054/jti.2019.32049.1241

مرضیه سعیدپور؛ حسین زنگنه


20. تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر یادگیری زبان انگلیسی دانش‌آموزان

دوره 1، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 23-36

10.22054/jti.2015.1814

اسماعیل زارعی زوارکی؛ حمیدرضا قربانی


21. اعتبار یابی اولیه پرسشنامه برداشت دانش‌آموزان از تابلوی تعاملی

دوره 1، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 21-40

10.22054/jti.2015.3921

عبدالله اخباری؛ محمدعلی رستمی نژاد؛ محمد اکبری


23. تأثیر عامل آموزشی متحرک بر یادگیری و یادداری دانش آموزان

دوره 2، شماره 6، بهار 1395، صفحه 19-37

10.22054/jti.2018.9749.1133

زینب اسمعیلی بجدنی؛ خدیجه علی آبادی


25. واکاوی تاثیر برنامه‌های تلویزیونی آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه مخاطبان (مورد مطالعه: شهر تهران)

دوره 2، شماره 8، پاییز 1395، صفحه 60-80

10.22054/jti.2019.43674.1269

سیروس معدندار؛ خدیجه علی آبادی؛ رضا محمدکاظمی؛ عباس عباس پور


شماره‌های پیشین نشریه