تاثیر چند رسانه‌ای آموزشی بر درک مفهوم و حل مسئله ریاضی دانش آموزان

حسین اکبری احمدسرایی؛ حمید رضا مقامی؛ یوسف مهدوی نسب

دوره 4، شماره 14 ، فروردین 1397، ، صفحه 23-51

https://doi.org/10.22054/jti.2020.49991.1300

چکیده
  هدف این پژوهش تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر درک مفهوم و حل مسئله ریاضی دانش آموزان پایه پنجم است. روش مورد استفاده از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و دو گروه آزمایش و کنترل است. جامعه ای که هدف این مطالعه می باشد دانش‌آموزان پسر پایه پنجم شهرستان قرچک که در سال تحصیلی 99-98 مشغول به تحصیل بوده اند و نمونه های انتخاب شده به تعداد ...  بیشتر

تاثیر چند رسانه‌ای آموزشی بر آموزش محیط زیست در کودکان دبستانی

مریم لاریجانی؛ سحر رشیدی

دوره 3، شماره 10 ، فروردین 1396، ، صفحه 71-85

https://doi.org/10.22054/jti.2020.4068.1080

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر چندرسانه‌‌ای در آموزش محیط زیست در مقایسه با آموزش های سنتی برای آموزش محیط زیست به دانش‌آموزان دبستانی انجام شد. روش تحقیق در این پژوهش از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل بوده است. جامعۀ آماری این پژوهش کلیۀ دانش‌آموزان دبستانی شهر تهران می‌باشد. نمونۀ آماری با روش تصادفی44 دانش‌آموز در قالب ...  بیشتر

تأثیر آموزش از طریق چندرسانه‌ای بر میزان یادگیری درس زیست‌شناسی

جعفر احمدی گل؛ جواد حاتمی

دوره 2، شماره 6 ، خرداد 1395، ، صفحه 3-18

https://doi.org/10.22054/jti.2018.22598.1214

چکیده
  این پژوهش باهدف بررسی تأثیر آموزش به کمک چندرسانه‌ای با رعایت اصل پیش آموزش مایر بر افزایش میزان یادگیری درس زیست‌شناسی دانش‌آموزان پایه دهم متوسطه شهرستان نقده با روش شبه‌آزمایشی صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش‌آموزان پسر بود که در سال         95-1394 این درس را انتخاب کرده بودند؛ با روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

تأثیر چندرسانه ای آموزشی مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی گانیه بر یادگیری و یادداری دانش آموزان کم توان ذهنی

رحیم مرادی؛ ثریا خزائی؛ راضیه کریمی؛ الهه ولایتی

دوره 2، شماره 5 ، اسفند 1394، ، صفحه 47-66

https://doi.org/10.22054/jti.2016.6954

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی گانیه بر یادگیری و یادداری دانش آموزان کم‌توان ذهنی پایه‌ی ششم ابتدایی در درس علوم تجربی می‌باشد. روش انجام پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری، کلیه‌ی دانش آموزان دختر کم‌توان ذهنی پایه‌ی ششم ابتدایی ...  بیشتر

تأثیر آموزش به سبک محاوره‌ای از طریق چندرسانه‌ای بر افزایش مهارت‌های ارتباطی دانش آموزان کم‌شنوا

آذر خزائی؛ محمد رضا نیلی

دوره 1، شماره 2 ، خرداد 1394، ، صفحه 1-19

https://doi.org/10.22054/jti.2015.1598

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر آموزش به سبک محاوره‌ای از طریق چندرسانه‌ای برافزایش مهارت‌های ارتباطی دانش آموزان دختر کم‌شنوا مقطع ابتدایی شهر تهران صورت پذیرفته است. روش تحقیق از نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان کم‌شنوا پایه ششم ابتدایی شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس 15 نفر از دانش ...  بیشتر