یادگیری از طریق تلفن همراه: اثر اندازه صفحه‌نمایش و نوع ارائه محتوی بر یادآوری لغت‌های انگلیسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد روان‌شناسی تربیتی، دانشگاه سمنان

2 دانشیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه سمنان

3 استادیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه سمنان

چکیده

این مطالعه تأثیر یادگیری از طریق تلفن همراه با نقش تعدیل‌کننده اندازه صفحه‌نمایش بر یادآوری لغت‌های انگلیسی را بررسی می‌کند. برای این منظور از یک طرح شبه آزمایشی چند گروهی و به‌صورت پیش آزمون - پس‌آزمون استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان (8 تا 14 سال) بودند که در سطح یک و دو مقدماتی کانون زبان آموزش‌وپرورش ناحیه 4 شهر مشهد شرکت کردند. تعداد 112 نفر از دانش آموزان این پایگاه انتخاب شدند و به‌طور تصادفی به دو گروه تحت شرایط تلفن همراه (صفحه‌نمایش کوچک) و تحت شرایط رایانه (صفحه‌نمایش بزرگ) تقسیم شدند. سپس در هر یک از شرایط افراد به‌طور تصادفی به چهار گروه گمارده شدند. همه شرکت‌کنندگان در یک آزمون یادآوری لغت پیش و پس از کاربندی شرکت کردند. یافته‌ها نشان داد بین گروه‌ها در یادآوری لغت تفاوت معنی‌داری وجود دارد. عملکرد گروه ارائه متن/ تصویر از گروه کنترل، و گروه متن در یادآوری لغت به‌طور معناداری بیشتر بود ولی با عملکرد گروه تصویر تفاوت معناداری نداشت. شرکت‌کنندگانی که توضیحات را با صفحه‌نمایش بزرگ دریافت می‌کردند در آزمون یادآوری لغات عملکرد بالاتری نشان دادند. اثر تعامل صفحه‌نمایش و نوع ارائه در یادآوری لغت معنادار نبود. در آموزش چندرسانه‌ای با ارائه مواد آموزشی از هر دو خرده سیستم کلامی و غیرکلامی، عملکرد یادگیرنده افزایش می‌یابد. اندازه کوچک صفحه‌نمایش هنگام ارائه مواد آموزشی ممکن است به بروز مشکلاتی در توجه و ادراک منجر شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Learning through Mobile Phones: The Effect of Screen Size and Type of Content Presentation on Recalling English Vocabulary

نویسندگان [English]

  • Marjan Morshedi 1
  • Siyavash Talepasand 2
  • Ali Mohammad Rezaee 3
چکیده [English]

This paper examined the effect of mobile learning (M-learning) on English vocabulary recall with the screen size serving as the moderating role. In this regard, a multi-group quasi-experimental scheme was adopted as pretest-posttest. The population consisted of all students (8 to 14 years old) participating at elementary levels I and II at Language Institute of Mashhad Department of Education, District 4. A total of 112 students were selected from the Institute and were then randomly divided into two groups using mobile devices (small screen) and computers (large screen). Then, the subjects in each group were randomly divided into four subgroups. All subjects participated in a vocabulary recall quiz before and after the treatment. The findings suggested a significant difference between the groups in terms of vocabulary recall. The textual/visual and textual presentation groups significantly outperformed the control group, whereas no significant difference was seen in the visual group. The participants receiving the instructions on a large screen performed better in the vocabulary recall quiz, while the effects of screen interaction and presentation type on vocabulary recall were insignificant. The learner’s performance is enhanced in multimedia education by providing educational materials both in verbal and non-verbal channels. Providing educational materials through small screens may lead to attention and perception difficulties.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Multimedia education
  • Mobile phones
  • Screen
  • Recall