آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


نمایش نقشه موقعیت جغرافیایی (کشور) نویسندگان


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 488
تعداد پذیرش 118
تعداد پذیرش بدون داوری 1
تعداد عدم پذیرش 209
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 90

مقالات منتشر شده (از سال 1392)
تعداد دوره‌ها 6
تعداد شماره‌ها 22
تعداد مقالات 136
تعداد مشاهده مقاله 152964
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 152068
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 2 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 73 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 319 روز
متوسط زمان داوری 36 روز
متوسط زمان پذیرش 533 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 34 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 405 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 120 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 558 روز
درصد پذیرش 24 %