معرفی کتاب

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22054/jti.2015.1819

عنوان مقاله [English]

معرفی کتاب

 

 

مبانی نظری و عملی کاربرد اینترنت در فرایند تدریس و یادگیری                                    

تألیف: دکتر اسماعیل زارعی زوارکی، سید عبدالله قاسم‌تبار، اکبر مؤمنی‌راد

انتشارات آوای نور، سال انتشار: 1393 (چاپ دوم)

 

این کتاب مشتمل بر ده فصل است. در فصل اول نظریه‌های یادگیری و تدریس مبتنی بر وب و در فصل دوم برنامه‌ریزی و طراحی یادگیری و تدریس مبتنی بر وب به‌عنوان مبانی نظری معرفی‌شده است. فصل‌های بعدی کتاب که شامل فصل‌های سوم تا دهم است، مبانی عملی کاربرد اینترنت در فرایند یادگیری و تدریس را معرفی می‌کند. این فصل‌ها با عناوین: شناسایی و ارزشیابی مواد و منابع یادگیری در اینترنت، انتشار اطلاعات روی اینترنت، فناوری‌های اینترنتی، کاربرد اینترنت در فرایند ارتباط، کاربرد اینترنت در حل مسئله مبتنی بر اطلاعات، کاربرد اینترنت در حل مسئله مشارکتی، کاربرد اینترنت در تحقیق و اکتشاف و کاربرد اینترنت در مشارکت‌های برخط، تنظیم‌شده است.

مطالعه کتاب حاضر به کلیه معلمان، اساتید، کارشناسان، پژوهشگران و دانشجویان فعال در عرصه تعلیم و تربیت کشور توصیه می‌شود. همچنین از این کتاب می‌توان به‌عنوان منبع درسی مناسبی برای دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های تکنولوژی آموزشی، آموزش از راه دور، برنامه‌ریزی آموزشی و برنامه‌ریزی درسی استفاده کرد.

 

 

 

 

نظریه و عمل رسانه‌های آموزشی در عصر دیجیتال                                                 

تألیف: دکتر حسین اسکندری

انتشارات سمت، سال انتشار: 1391

 

 

 

این کتاب شامل دو بخش اساسی است که بخش اول ناظر به «نظریه» و بخش دوم درباره «عمل» رسانه‌های آموزشی عصر دیجیتال است. با توجه به اینکه در حوزه تکنولوژی آموزشی، در چند دهه اخیر، غالباً به ابعاد سخت‌افزاری رسانه‌های آموزشی توجه بیشتری شده و به ابعاد معرفت‌شناختی و نظری آن‌ها کمتر پرداخته‌شده است، این کتاب از معرفی صرف رسانه‌های آموزشی عصر دیجیتال و بیان کاربردهای متنوع آموزشی آن‌ها آگاهانه پرهیزکرده و برای کارایی بیشتر، به پشتوانه نظری رسانه‌های دیجیتال در سه موضوع اساسی پرداخته است: نخست توضیح دلالت‌های پارادایم جدید پیچیدگی و نظریه آشوب برای حوزه تعلیم و تربیت، دوم بیان دیدگاه‌های مختلف در باب نسبت «فناوری و تعلیم و تربیت» و تشریح چارچوبی مفهومی و فلسفی نو در این باب، سوم معرفی یکی از نظریه‌های نوین یادگیری با عنوان «ارتباط گرایی». این نظریه که در چند سال اخیر موردتوجه محافل علمی و آموزشی دنیا قرارگرفته است، داعیه‌دار نظریه یادگیری عصر دیجیتال است. بخش دوم کتاب یعنی «عمل» رسانه‌های آموزشی، به معرفی رسانه‌هایی اختصاص‌یافته است که به‌طور ویژه در دهه اخیر متولدشده و در حال رشد بالندگی هستند.

این کتاب تنها برای مربیان، طراحان و برنامه ریزان حوزه آموزش‌وپرورش تدوین نشده است. علاقه‌مندان و متولیان حوزه آموزش عالی، آموزش‌های غیررسمی و یادگیری‌های سازمانی نیز می‌توانند به همان اندازه مخاطبان این کتاب باشند.