سخن سردبیر

نویسنده

دانشیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

                                                                              «به نام خدا»
یکی از مهم­ترین صفات انسان، توانایی او در فرایند یادگیری است. در این فرایند یادگیرنده از طریق توجه و انگیزه، حواس خود را به­ کار می گیرد و چنانچه حس عمل کند موجب ادراک شده و مجموعه ادراکات چه از طریق تجربه شخصی و چه از طریق کسب آن در کنار تجربه دیگران موجب شکل­ گیری شناخت می ­شود و شناخت مبنای یادگیری است.
بر مبنای نظریه جان کمنیوس[1] با انتشار کتاب «دنیای قابل رویت در تدریس[2]» استفاده از رسانه ­های آموزشی در ابتدای سال­ های 1920 اتخاذ گردید. سپس جان پستالوزی[3] حمایت کننده نظریه کمنیوس بوده و معتقد بر این­ که یادگیری باید با توجه به اشیاء واقعی باشد.[4]
این نکته مهم نیز گفتنی است تا بدانیم قبل از کمنیوس و پستالوزی، مانی این مطلب را به­ خوبی درک کرده بود و از طریق کتاب نقاشی شده خود «ارژنگ»، کتابی که مانی به سادگی نام «تصویر» بر آن نهاد، بی ­آن­که واژه­ ای نوشته شود همه آئینش را به تصویر کشیده بود تا پیروانش آموزش ببینند. تا جایی که وقتی شاپور به او می­گوید «تو گفتی دستهایت مطیع هستند.» مانی جواب می­دهد «ذهنم طراحی و دستم از آن پیروی می­کند.»[5]
این جمله مانی از یک واقعیت علمی برخوردار است و آن این ­که ذهن فرمانده اندام­ های اجرایی هستند و نقاشی به عنوان یک رسانه آموزشی می ­تواند ذهن را تحت تأثیر خود قرار داده و یادگیری را تسهیل بخشد. شاید مجله ما نیز اولین مجله­ ی تکنولوژی آموزشی باشد تا بر مینای مقالات علمی- پژوهشی راه­های رسیدن به یادگیری را تسهیل نماید.
 
                                                                                                                                 دکتر داریوش نوروزی
                                                                                                                                      زمستان 94[1]. Comenius


[2]. Orbis sensulium pictus (the visible world in picture)


[3].  Pestalozzi


[4]  . نوروزی، داریوش .(1394).  English for Specific Purposes، تهران: گویش نو


[5] . معلوف، امین. (1393). مانی پیامبر باغ­های اشراق (ترجمۀ حسین نعیمی) تهران: ثالث

عنوان مقاله [English]

Editorial

نویسنده [English]

  • Dariush Noroozi
Associate professor / Allameh Tabataba'i