تعداد مقالات: 83
26. تأثیر عامل آموزشی متحرک بر یادگیری و یادداری دانش آموزان

دوره 2، شماره 6، بهار 1395، صفحه 19-37

10.22054/jti.2018.9749.1133

زینب اسمعیلی بجدنی؛ خدیجه علی آبادی


28. اعتبار یابی اولیه پرسشنامه برداشت دانش‌آموزان از تابلوی تعاملی

دوره 1، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 21-40

10.22054/jti.2015.3921

عبدالله اخباری؛ محمدعلی رستمی نژاد؛ محمد اکبری


29. تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر یادگیری زبان انگلیسی دانش‌آموزان

دوره 1، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 23-36

10.22054/jti.2015.1814

اسماعیل زارعی زوارکی؛ حمیدرضا قربانی


33. بررسی تاثیر آموزش مهارت‏ های زندگی بر سلامت عمومی و عزت‏نفس دانش‏ آموزان

دوره 3، شماره 12، پاییز 1396، صفحه 47-69

10.22054/jti.2020.6820.1107

معصومه محمدآبادی؛ نگین جباری؛ محمد کریمی دورابی


37. واکاوی تاثیر برنامه‌های تلویزیونی آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه مخاطبان (مورد مطالعه: شهر تهران)

دوره 2، شماره 8، پاییز 1395، صفحه 60-80

10.22054/jti.2019.43674.1269

سیروس معدندار؛ خدیجه علی آبادی؛ رضا محمدکاظمی؛ عباس عباس پور


38. بررسی و مقایسۀ قابلیت های وایبر و واتس آپ در آموزش عالی

دوره 1، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 37-55

10.22054/jti.2015.1815

آزاد الله کرمی؛ حجت اله الماسی


40. تأثیر بهره‌گیری از سیستم چندرسانه‌ای پادکست آموزشی بر انگیزش پیشرفت و یادگیری

دوره 1، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 41-59

10.22054/jti.2015.3922

سید رسول عمادی؛ الهه نیک‌روش؛ میر دوست خاشی


42. بررسی ابعاد پداگوژیک دانشگاه های مجازی شهر تهران

دوره 1، شماره 2، بهار 1394، صفحه 57-83

10.22054/jti.2015.1602

کامران مالکپور؛ سعید غیاثی؛ صدف علیزاده؛ فاطمه رضوی


45. تأثیر واقعیت افزوده آموزشی بر یادگیری مادام العمر و عملکرد یادگیری در دانش آموزان

دوره 3، شماره 9، زمستان 1395، صفحه 63-91

10.22054/jti.2020.43564.1268

مریم رجبیان ده زیره؛ حمید رضا مقامی؛ صلاح اسمعیلی گوجار؛ سکینه شریفاتی


50. میزان و نحوه استفاده دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از شبکه‌های اجتماعی مجازی

دوره 1، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 57-68

10.22054/jti.2015.1816

صدیقه کاظمی؛ نجمه صولتی؛ مریم طالب دوست