نقش آموزش مبتنی بر نمایش عروسکی بر کاهش مشکل جسمانی,رابطه ای و واکنشی کلامی- پیش‌فعالی کودکان پرخاشگر

فرامرز ملکیان؛ مژگان خزایی

دوره 3، شماره 11 ، خرداد 1396، ، صفحه 39-57

https://doi.org/10.22054/jti.2020.22323.1213

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش آموزش مبتنی بر نمایش عروسکی بر کاهش مشکلات جسمانی، رابطه‏ای و واکنشی کلامی- پیش‏فعالی کودکان پرخاشگر انجام گرفت. روش انجام کار شبه تجربی در قالب طرح پیش‏آزمون- پس‏آزمون با گروه کنترل 12 پسر 5 تا 6 ساله که در سال تحصیلی 95 به مرکز مشاوره آموزش‏وپرورش کرمانشاه ارجاع داده شده بودند و در پس‏آزمون پرسش‏نامه ...  بیشتر