هدف عمده نشریه فناوری های آموزشی در یادگیری فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملّی و بین المللی به منظور به بحث گذاشتن آخرین یافته های خود در ارتباط با فناوری آموزشی می باشد. از این رو، امید است که این نشریه وضعیت این رشته را در ایران و جهان بهبود بخشیده و راه حل هایی برای مسائل نظری و عملی پیش روی این رشته ارائه دهد. به منظور نیل به این هدف، ما پژوهشگران را تشویق می کنیم که مقالات معتبر و چاپ نشده خود را برای چاپ به این نشریه ارسال نمایند. 

این نشریه مقالات معتبر در حوزه های ذیل را به چاپ می رساند:

  • طراحی آموزشی محیط های یادگیری حضوری ،  الکترونیکی و تلفیقی
  • توسعه بازی های آموزشی دیجیتال و بازی وار سازی آموزشی 
  • تولید محتوای الکترونیکی شامل نرم افزار های آموزشی ، یادگیری معکوس و یادگیری تلفیقی 
  • آموزش دانش آموزان با نیازهای ویژه
  • اجرای محیط های یادگیری  حضوری، الکترونیکی  و تلفیقی 
  • ارزشیابی و سنجش الکترونیک شامل: سنجش آنلاین ، آسیب شناسی سنجش آنلاین ، ارزشیابی محیط های یادگیری الکترونیکی و مجازی ، ارزشیابی آموزشی 

به منظور دسترسی بهتر و سریعتر پژوهشگران و کتابخانه ها به آخرین یافته های پژوهشی در این زمینه، این نشریه اجازه دسترسی-آزاد به مقالات خود را به خوانندگان می دهد. این نشریه از پایگاههای اطلاعاتی مگ ایران (Magiran) و نورمگز (Noormags) برای ایجاد یک نظام بایگانی توزیعی برای کتابخانه ها و افراد استفاده می کند. همچنین این نظام بایگانی به مسولان کتابخانه ها اجازه می دهد گردآوری کامل از مقالات نشریه در اختیار داشته باشند.