نویسنده = ������������ ������
تعداد مقالات: 1
1. چندرسانه ای تعاملی، سـواد قــرآنـی و انگیزش تحصیلی

دوره 3، شماره 12، پاییز 1396، صفحه 27-46

10.22054/jti.2020.1024.1029

آزاد الله کرمی؛ ججت امیری؛ احسان طوفانی نژاد