نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تاثیر آموزش مهارت‏ های زندگی بر سلامت عمومی و عزت‏نفس دانش‏ آموزان

دوره 3، شماره 12، پاییز 1396، صفحه 47-69

10.22054/jti.2020.6820.1107

معصومه محمدآبادی؛ نگین جباری؛ محمد کریمی دورابی