بررسی تاثیر آموزش مهارت‏ های زندگی بر سلامت عمومی و عزت‏نفس دانش‏ آموزان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران.

2 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران.

3 کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

هدف از آموزش مهارت‏های زندگی افزایش توانایی‏های روانی اجتماعی و درنهایت پیشگیری از ایجاد رفتارهای آسیب‏زننده به بهداشت و سلامت و ارتقا سطح سلامت عمومی فرد بود. هدف کلی این پژوهش شناسایی تأثیر آموزش مهارت‏های زندگی بر سلامت عمومی و عزت‏نفس دانش‏آموزان پایه دهم شهرستان بندر ترکمن در سال تحصیلی 94-93 بوده است. پژوهش حاضر ازلحاظ روش پژوهش آزمایشی از نوع پیش‏آزمون –پس‏آزمون با گروه آزمایش و گواه بود. یافته‏ها، به اثرات مثبت این آموزش‏ها بر مهارت دانش‏آموزان در حل مشکل عزت‏نفس و سلامت آنان دلالت داشتند. به دنبال چنین آموزش‏هایی، شرکت‏کنندگان قادر می‏شوند تا تعارض‏های خود را با همسالان به نحو سازنده‏ای حل نمایند و محبوبیت بین فردی بیشتری یابند. داده‏های پژوهش نشان داد که میزان سلامت عمومی و عزت‏نفس دانش‏آموزان دختر و پسر آموزش دیده بیشتر از آموزش ندیده است، موضوع بعدی تفاوت سلامت عمومی دو گروه از دانش‏آموزان آموزش دیده و آموزش ندیده تحت تأثیر جنسیت بود که در فرضیه عنوان‏شده بود تغییر می‏کند که پس از بررسی داده‏ها فرضیه پژوهش رد و فرضیه صفر تأیید گردید و ثابت شد سلامت عمومی و عزت‏نفس دانش‏آموزان دختر و پسر آموزش دیده و آموزش ندیده تحت تأثیر جنسیت تغییر نمی‏کند، با توجه به یافته‏های پژوهش با 95 درصد اطمینان و 5 درصد خطا نتیجه‏گیری شد که تأثیر آموزش مهارت‏های زندگی بر عزت‏نفس و سلامت عمومی دانش‏آموزان آموزش دیده نسبت به دانش‏آموزان آموزش ندیده بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The effect of life skills training on general health and self-esteem of student

نویسندگان [English]

  • masoomeh mohammadabadi 1
  • negin jabari 2
  • mohammad karimi 3
1 teacher
چکیده [English]

Despite the profound changes which occurred in the lifestyles of modern societies still dealing with adversity and difficulty Natvannd.karshnasan Ansanhadr Unfortunately, many behavioral sciences also believe that life skills education programs, including programs to humans helps better life. The purpose of the pilot study method of pretest and post-test is experimental and control groups. The experimental method to infer cause and effect relationship between phenomena that are controlled Gyrnd.yafth, the positive effects of the training on students' skills in problem solving, self-esteem and their health have implications for the training, Inc. Visitors are able to conflicts with peers in a constructive manner to resolve and more interpersonal Yabnd.dadh popularity of this study suggest that public health and self-esteem in girls and boys has also trained more than untrained general health and self-esteem of girls and boys differ between Ndashtndv hypothesis was rejected and Sfrtayyd hypothesis, the next issue of public health and self-esteem between two groups of students trained and untrained influenced by the theory of gender as was changed after the data and hypotheses reject the null hypothesis was confirmed and proven public health and self-esteem of students trained and untrained girls and boys affected by gender has not changed, according to the findings of the study concluded The life skills training on self-esteem and general health of students trained more than untrainedstudents.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Life skills
  • self-public
  • health-Bandar
  • Turkmen students
احمدی، اکبر. (1385). مهارت‏های زندگی. نشریه حمایت، 26، 1/1.
آرنسون، الیوت. (1380). روان‏شناسی اجتماعی. ترجمه: حسین شکرکن. تهران: رشد.
آقاجانی، رضا. (1381). آموزش مهارت‏های زندگی. تهران: فیض.
آقازاده، محرم. (1380). راهنمای آموزش مهارت‏های زندگی برای جوانان و زنان. جلد دوم، تهران: نی.
بابایی، مهناز. (1385). بررسی تأثیر آموزش مهارت‏های زندگی در افزایش اعتمادبه‏نفس، توانایی حل مسئله و مهارت‏های اجتماعی دانش‏آموزان دختر سال اول متوسطه استان مازندران. ساری، پژوهشکده مرکز تحقیقات.
براندن، ناتانیل. (2000). راهنمایی بر خودباوری. ترجمه مینو سلسله، (۱۳۷۹). تهران: فرا.
بنی جمالی، شکوه السادات. (1373). بهداشت روانی و عقب‏ماندگی ذهنی. تهران: نی.
بهزیستی روانی  چیست  و از کجا می‏آید. (20/6/1386)  هفته‏نامه بهداشت و روان جامعه، بخش جامعه.
بیابانگرد، اسماعیل. (1373). روش‏های افزایش عزت‏نفس در کودکان و نوجوانان. تهران: انتشارات انجمن اولیاء و مربیان.
جونز، نلسون. (1994). درمان و مشاوره و مسئولیت‏پذیری فردی. ترجمه آقاجانی. تهران: سایه سخن.
حسن‏زاده، رمضان. (1392). روش‏های تحقیق در علوم رفتاری، راهنمای علمی تحقیق. تهران: ساوالان.
خدا رحیمی، سیامک. (1374). مفهوم سلامت روان‏شناختی، چاپ اول. مشهد: جاودان.
خنیفر، حسین و پورحسینی، مژده. (1387). مهارت‏های زندگی. قم: هاجر.
خنیفر، حسین. (1382). مهارت‏های برنامه‏ریزی در زندگی. تهران: فراشناختی اندیشه.
رمضان خانی، علی و سیاری، علی‏اکبر. (1387). پژوهش بررسی وضعیت آموزش مهارت‏های زندگی در نظام آموزش‏وپرورش. دفتر همکاری‏های بین‏المللی.
سازمان جهانی بهداشت. (1379). (ترجمه ربابه نوری قاسم‏آبادی و پروانه محمدخانی) برنامه آموزش مهارت‏های زندگی، سازمان بهزیستی کشور.
سرخوش، سعدالله. (1383). مهارت‏های زندگی و پیشگیری از آسیب‏های اجتماعی. همدان: کرشمه.
سیف، علی‏اکبر. (1380). روان‏شناسی پرورشی (روان‏شناسی یادگیری و آموزش). تهران: آگاه.
شالچی، بهزاد. (1380). مقاله بهداشت روانی روزنامه اطلاعات، چهارشنبه 17، بهمن.
شاملو، سعید. (1380). کاربرد روان‏درمانی، چاپ سوم. تهران: رشد.
شعاری نژاد، علی‏اکبر. (1371). نقش فعالیت‏های فوق‏برنامه در تربیت نوجوانان. تهران: موسسه اطلاعات.
شولتز، دوان پی و شولتز، سیدنی آلن. (1386). نظریه‏های شخصیت. ترجمه یحیی سید محمدی. تهران: ویرایش.
شولتز، دوان. (1380). روان‏شناسی کمال: الگوی شخصیت سالم، ترجمة گیتی خوشدل. تهران: پیکان.
طارمیان، فرهاد و همکاران. (1387). مهارت‏های زندگی تعاریف و مبانی نظری. مجله تربیت، 1(4).
فتحعلی لواسانی، فهیمه. (1383). راهنمای آموزش مهارت‏های زندگی برای معلمان و مربیان. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
فرمهینی فراهانی، محسن و پیداد، فاطمه. (1389). مهارت‏های زندگی، چاپ اول. تهران: شباهنگ.
کلنیکه. آل. کریس. (1381). مهارت‏های زندگی. ترجمه شهرام محمدخانی. تهران: اسپند هنر.
گیلک، مهناز. (1385). آموزش مهارت‏های زندگی از طریق فعالیت‏های مکمل و فوق‏برنامه مدارس. نشریه ماهانه آموزش-تربیتی پیوند، تهران: شماره 318.
ماسن، پاول هنری، کیگان، جروم، هوستون، آلتا کارول و کانجر، جان جین وی. (1380). رشد و شخصیت کودک. ترجمه: مهشید یاسایی. تهران: مرکز.
ناصری، حسین و محمدخانی، پروانه. (1388). راهنمای آموزش مهارت‏های زندگی. تهران: سازمان بهزیستی کشور.
ناصری، حسین و نیک پرور، ریحانه. (1383). بررسی اثربخشی آموزش مهارت‏های زندگی بر بهداشت روانی دانشجویان، 2.
نجات، حمید. (1383). مفهوم سلامت روان در مکاتب روان‏شناسی. اصول بهداشت روانی، 3(1)، 160-166.
نوابی نژاد، شکوه. (1379). رفتارهای بهنجار و نابهنجار کودکان و نوجوانان. تهران: انتشارات انجمن اولیا و مربیان.
یک پرور، ریحانه. (1383). آشنایی با برنامه آموزش مهارت‏های زندگی. تهران: انتشارات معاونت امور فرهنگی و پیشگیری سازمان بهزیستی کشور.
References
Lipe, S. K., & Beasley, S. (2004). Critical thinking in nursing: a cognitive skills workbook. Lippincott Williams & Wilkins.
Liopis, E., Barry, M. H. & Osnan, C. (2005). Mental health promotion works: A review. Promotion & Education, 12(S2), 9-25.
Marek, L., Brock, D. J., & Scclliran, R. (2006). Cultural Adaptations to a Family Life Skills Program: Implementation in Rural Appalachia.  The Journal of Primary Prevention, 27(2), 113-33.
Nelson, J. R. (1991). Life Skills handbook. London: Cassel.
Unicef. (2003). Which are Skill "Life Skill". Life Skill Based Education.
Young, D. R., Phillips, J. A., Yu, T., & Haythornthwaite, J. A. (2006). Effects of a life skills intervention for increasing physical activity in adolescent girls. Archives of pediatrics & adolescent medicine160(12), 1255-1261.
Miyamoto, R. H., Hishinuma, E. S., Nishimura, S. T., Nahulu, L. B., Andrade, N. N., Goebert, D. A., & Carlton, B. S. (2001). Path models linking correlates of self-esteem in a multi-ethnic adolescent sample. Personality and individual differences31(5), 701-712.
Jones, M. I., & Lavallee, D. (2009). Exploring the life skills needs of British adolescent athletes. Psychology of sport and Exercise10(1), 159-167.