نویسنده = ��������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. واکاوی نقش و کاربرد شبکه‌های اجتماعی مجازی برای دانشجویان

دوره 1، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 69-88

10.22054/jti.2015.1817

مرجان کیان؛ نیما یعقوبی ملال؛ نصرت ریاحی‌نیا