نویسنده = فریده حمیدی
تعداد مقالات: 1
بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اهمال‌کاری تحصیلی در دانش آموزان متوسطه

دوره 1، شماره 3، شهریور 1394، صفحه 89-106

10.22054/jti.2015.1818

فریده حمیدی؛ مجید مهدیه نجف آبادی؛ ثمانه نمازیان نجف آبادی