نویسنده = ���������� ������ ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اهمال‌کاری تحصیلی در دانش آموزان متوسطه

دوره 1، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 89-106

10.22054/jti.2015.1818

فریده حمیدی؛ مجید مهدیه نجف آبادی؛ ثمانه نمازیان نجف آبادی