نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 2
1. طراحی محیط های یادگیری زایشی حضوری و الکترونیکی

دوره 2، شماره 8، پاییز 1395، صفحه 40-60

10.22054/jti.2019.32049.1241

مرضیه سعیدپور؛ حسین زنگنه


2. مدیریت بارشناختی در طراحی و تولید محتوای الکترونیکی

دوره 1، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 105-124

10.22054/jti.2015.3925

حسین زنگنه؛ مریم پورجمشیدی؛ الهه ولایتی؛ ابراهیم ابوالقاسمی