مدیریت بارشناختی در طراحی و تولید محتوای الکترونیکی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه بوعلی سینا

2 دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی

3 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

چکیده

هدف پژوهش حاضر ارائه­ چارچوبی کاربردی از ویژگی­های محتوای آموزشی الکترونیکی بر اساس نظریه بارشناختی است. روش پژوهش حاضر بر اساس تحلیل محتوای کیفی با طرح قیاسی بوده است. به این صورت که ابتدا چند سؤال اساسی در رابطه­ با ویژگی­های محتوای الکترونیکی مطرح شد که عبارت بودند از: ویژگی­های محتوای الکترونیکی از منظر بارشناختی درونی، بارشناختی بیرونی و بارشناختی مطلوب چیست؟ سپس با استفاده از مبانی نظری بارشناختی، مقوله­های اصلی و فرعی سؤالات بالا از طریق تحلیل محتوا کیفی مشخص شد و در نهایت بر اساس یافته­های حاصل از این مرحله از طریق بحث با متخصصان راهکارهای علمی‌اتی برای مدیریت بارشناختی در طراحی و تولید محتوای الکترونیکی در قالب یک چارچوب ارائه گردید. در این پژوهش، جامعه­ی آماری کلیه­ مقاله­هایی بودند که از طریق موتور جستجوی گوگل و بانک­های اطلاعاتی ابسکو، وایلی و ساینس دیرکت قابل دانلود بود. تعداد کل مقاله­های یافته شده در سال 2015 در پایگاه داده­های مذکور 77 مقاله بود که بر اساس روش نمونه­گیری هدفمند، نهایتاً 11 مقاله مورد تحلیل قرار گرفت. نهایتاً تحلیل مقالات منجر به تعیین ویژگی‌های محتوای یادگیری الکترونیکی از منظر سه طبقه­ بارشناختی درونی، بارشناختی بیرونی و بارشناختی مطلوب گردید. چارچوب حاضر از بارشناختی در تحلیل محتوای الکترونیکی می­تواند به طراحان آموزشی در طراحی بهتر محیط­های یادگیری الکترونیکی کمک بکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Management of Cognitive Load in Design and development of Electronic Content

نویسندگان [English]

  • Hossein Zangeneh 1
  • Maryam Pourjamshidi 1
  • Elahe Velayati 2
  • Ebrahim Abolghasemi 3
1 Assistant Professor, Educational Sciences Department, Bu-Ali Sina University, Hamedan
2 Ph.D. Candidate in Educational Technology, Allameh Tabataba’i University
3 M.A in Educational Technology, Islamic Azad University of Yazd
چکیده [English]

This qualitative content analysis study, with a deductive approach, aimed at developing a practical framework of content characteristics of e-learning, based on the cognitive load theory. In that, following fundamental questions were first phrased about the characteristics of electronic content: A) “What are the characteristics of electronic content from intrinsic cognitive load perspective?”  B) “What are the characteristics of electronic content from extrinsic cognitive load perspective?,” and C) “What are the characteristics of electronic content from optimal cognitive load perspective?.” Then, the theoretical bases of the cognitive load theory were used to specify the major and minor components of above questions through qualitative content analysis. Finally, practical solutions for the management of cognitive load in design and production of electronic content within a certain framework were developed, based on the findings of this stage and through discussions with specialists. In this study, the statistical population included all articles available for download in Google and Wiley, Ebsco, and Sciencedirect databases. The total number of articles found in the mentioned databases by 2015 was 77 articles, out of which 11 articles were selected for analysis through purposive sampling technique.   Finally, the analysis of articles resulted in determination of the characteristics of e-learning content from three perspectives, namely intrinsic cognitive load, extrinsic cognitive load, and optimal cognitive load. The current framework of cognitive load in the analysis of electronic content can help instructional designers in designing better e-learning environments.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Electronic content design
  • qualitative content analysis
  • Cognitive load