نویسنده = �������� �������������������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر دوره آموزشی سواد بصری در تجزیه‌وتحلیل تصاویر آموزشی

دوره 1، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 89-103

10.22054/jti.2015.3924

فاطمه افتخارنژاد؛ محمدرضا نیلی احمدآبادی؛ محمدحسن امیرتیموری؛ نرجس خاتون اویسی