نویسنده = ���������� �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تأثیر یادگیری تلفیقی بر میزان یادگیری و انگیزش تحصیلی دانشجویان

دوره 2، شماره 6، بهار 1395، صفحه 59-76

10.22054/jti.2018.13549.1164

نسرین ترک؛ ملوک خادمی اشکذری؛ اسماعیل زارعی زوارکی