نویسنده = ������ �������� ������������ ������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. ارزشیابی دوره‌های توانمندسازی معلمان مقطع ابتدایی عشایری

دوره 2، شماره 6، بهار 1395، صفحه 77-94

10.22054/jti.2018.18548.1194

علی عسکر لجم اورک مرادی؛ غلام حسین رحیمی دوست؛ سکینه شاهی