ارزشیابی دوره‌های توانمندسازی معلمان مقطع ابتدایی عشایری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

2 استادیار دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

این پژوهش با هدف ارزشیابی دوره‌های توانمندسازی معلمان مقطع ابتدایی عشایری ایذه  انجام شد .روش نمونه­گیری به این ترتیب بود که ابتدا از بین 152 نفر معلم ابتدایی عشایر ایذه، 110 نفر  بر اساس جدول مورگان انتخاب شدند و در بخش کیفی از روش نمونه‌گیری هدفمند استفاده شد و15 نفر از مسئولان آموزش عشایر و معلمانی که بیشترین حضور را طی سال­های93-1390 درکلاس­های ضمن خدمت داشته­اند در اولویت انتخاب انجام مصاحبه قرار گرفتند. در این پژوهش از دو ابزار پرسشنامه و مصاحبه استفاده شد. یافته‌های حاصل از پرسشنامه‌ها و همچنین مصاحبه با مسئولان آموزش عشایر و معلمان نشان می‌دهد که نقاط قوت و ضعف این دوره‌ها عبارت‌انداز: نقاط قوت شامل افزایش دانش، افزایش مهارت، افزایش نگرش، آشنایی با اطلاعات و مهارت‌های جدید تدریس و همفکری معلمان با یکدیگر، تبادل‌نظر و استفاده از راهکارها برای اداره بهتر کلاس‌ها، نقاط ضعف شامل کوتاه بودن ساعات دوره و برگزاری آن در کلاس‌ها، کمبود رسانه‌های آموزشی، اجرای دوره‌ها در زمان نامناسب، عدم تناسب دوره‌ها با نیازهای آموزشی معلمان عشایر، ضعف علمی مدرسان دوره، ضعف محتوایی ارائه‌شده در دوره‌ها از لحاظ به روز بودن. نتایج نشان داد، فراگیرندگان واکنش مطلوبی نسبت به دوره‌های آموزشی نشان داده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Effect of Empowerment Courses among Nomads Elementary School Teachers

نویسندگان [English]

  • Aliaskar Lajmorak Moradi 1
  • Gholamhosein Rahimidoost 2
  • Sakineh Shahi 2
1 .A. Educational Sciences and Psychology Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz
2 Assistant Professor, Educational Sciences and Psychology Faculty, Shahid Chamran University of Ahvaz
چکیده [English]

This study aimed to evaluate the empowerment courses among nomads elementary school teachers. In sampling method using Morgan Table 110 out of 152 Izeh elementary school teachers were selected. In qualitative section a purposeful sampling method was used and 15 teachers who have mostly participated in-service classes in 2011-14 as well as education officials were selected for interview. The data collection instruments were a questionnaire and interviews. Research findings indicate that the strengths and weaknesses of these courses are: strengths include increased knowledge, increased skills, increased attitudes, familiarity with new information and teaching skills,  collaborating with each other, exchanging ideas and use of strategies to better manage classes; weaknesses include short hours of courses and their holding in classes, lack of instructional media, the implementation of courses at inappropriate time, the mismatch of courses with the educational needs of nomadic teachers, the scientific weakness of instructors, the weakness of the content presented in the courses in terms of being up to date. The results indicated that learners have shown a relatively satisfactory response to instructional courses.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elementary School Teachers
  • Nomads
  • Empowerment