نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مطالعه تحلیلی اینترنت اشیا در محیط های یادگیری؛ کاربردها، الزامات و چالش‌ها از دیدگاه متخصصان

دوره 3، شماره 9، زمستان 1395، صفحه 1-22

10.22054/jti.2019.36559.1252

مریم قنبرنژاد؛ حسن رستگار پور؛ ساسان سلیمی؛ کاظم دلروز