ارزشیابی برنامه‌های تلویزیونی تدریس درس فارسی شبکه آموزش

زهرا رشیدی زاده؛ یوسف مهدوی نسب؛ نسرین محمدحسنی؛ کیومرث تقی پور

دوره 5، شماره 15 ، فروردین 1401، ، صفحه 39-55

https://doi.org/10.22054/jti.2023.72231.1363

چکیده
  با توجه به همه گیری بیماری کویید-19 آموزش غیرحضوری برای مدتی جایگزین آموزش حضوری شد. با این حال دسترسی به آموزش آنلاین برای همه امکان پذیر نبود. در اینجا تلویزیون آموزشی در رفع این نابرابری ها نقش آفرینی کرد. از این رو هدف پژوهش حاضر ارزشیابی برنامه های تلویزیونی شبکه آموزش بوده تا مشخص کند که این برنامه ها از لحاظ طراحی آموزشی در چه ...  بیشتر

تاثیر چند رسانه‌ای آموزشی بر درک مفهوم و حل مسئله ریاضی دانش آموزان

حسین اکبری احمدسرایی؛ حمید رضا مقامی؛ یوسف مهدوی نسب

دوره 4، شماره 14 ، فروردین 1397، ، صفحه 23-51

https://doi.org/10.22054/jti.2020.49991.1300

چکیده
  هدف این پژوهش تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر درک مفهوم و حل مسئله ریاضی دانش آموزان پایه پنجم است. روش مورد استفاده از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و دو گروه آزمایش و کنترل است. جامعه ای که هدف این مطالعه می باشد دانش‌آموزان پسر پایه پنجم شهرستان قرچک که در سال تحصیلی 99-98 مشغول به تحصیل بوده اند و نمونه های انتخاب شده به تعداد ...  بیشتر