نویسنده = ���������� �������������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. تاثیر چند رسانه‌ای آموزشی بر درک مفهوم و حل مسئله ریاضی دانش آموزان

دوره 4، شماره 14، بهار 1397، صفحه 23-51

10.22054/jti.2020.49991.1300

حسین اکبری احمدسرایی؛ حمید رضا مقامی؛ یوسف مهدوی نسب