نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه رایانه، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه رایانه، دانشگاه عالمه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

با پیشرفت تکنولوژی در عصر حاضر روش های آموزش معمول تغییر کرده است. یکی از چالش های آموزشی کمبود محتوا و ابزارهایی است که علم آموزان را به شیوه‌ای فعالانه‌ درفرآیند آموزش درگیر کند. مشارکت پائین علم آموزان در فعالیت‌های آموزشی و محدودیت‌های زمان و مکان، همچنین دشوار بودن درک دانشی که پایه انتزاعی دارد، همگی از چالش‌های پیش روی آموزش کنونی است. در غالب موارد دانش آموزان در فیزیک شهودی ضعیف هستند و نبود فرصت کافی تعامل با مفاهیم به صورت عملی در دنیای واقعی به این موضوع دامن می زند. یکی از راه حل‌های موثر در سیستم‌های فیزیکی با حجم گردش داده و اطلاعات بالا، به کارگیری متاورس است که آینده پر باری را نشان می‌دهد. ادغام تکنولوژی‌های به روز مثل واقعیت مجازی، واقعیت افزوده، واقعیت ترکیبی، هوش مصنوعی و محاسبات ابری به فعالیت‌های آموزشی در برقراری ارتباط دو سویه ‌ کمک شایانی است که بهره‌وری آموزش را بالا می‌برد. در مقاله حاضر با مروری بر تکنولوژی‌های نوین و اشاره به حوزه های آموزشی و برخی اصول مرتبط با روش های آموزش ، بینش بهتری به متعلمان حوزه تعلیم وتربیت برای طراحی آموزشی مبتنی بر فناوری ارائه می گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

An overview on the use of metaverse systems in education

نویسندگان [English]

  • Latifeh PourMohammadBagher 1
  • Najmieh Safar abadi 2

1 Assistant Professor, Computer Dept.,Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 M.A., Computer Dept., Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

With the advancement of technology in the contemporary area conventional teaching and learning disciplines have progressed and surpassed traditional methods. Now the union of the teaching elements is conspicuous more than ever.
One of the robust conventional teaching challenges is the need for content that fully engages students in an active manner. Low participation of the students and time and space limitations moreover the difficulty in grasping abstract knowledge all of which are obstacles to the current teaching system.
Students often lack intuitive conceptualization. For them in real-world scenarios, there are not substantial opportunities to interact with new concepts in a practical way and this undermines the quality of the many typical learning scenarios.
One of the utile solutions in the current system which demanded a high volume of data is to utilize Metaverse. Metaverse proposes a fruitful future for the advancement of teaching and learning domains.
Integration of novel technologies such as virtual reality, augmented reality, mixed reality, artificial intelligence, and cloud computing in teaching activities significantly enhance and deepen the effectiveness of bilateral interactions. Consequently, this increases teaching performance considerably.
The main goal of this research is to analyze the connection between innovative technologies and their application and identify their enhancement potential in the teaching experience and propose practical methods in employing techniques that progress conventional methods toward the metaverse.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning styles
  • Adaptive Learning
  • Metaverse
  • Virtual reality