مقاله پژوهشی
فرا تحلیل تأثیر یادگیری معکوس بر درگیرسازی و انگیزه تحصیلی یادگیرندگان

اکبر مومنی راد؛ مریم پورجمشیدی؛ جواد افشار

دوره 5، شماره 18 ، دی 1401، صفحه 9-30

https://doi.org/10.22054/jti.2023.72415.1370

چکیده
  هدف از این پژوهش انجام فراتحلیلی بر مطالعات انجام شده در زمینة تاثیر یادگیری معکوس بر درگیرسازی و انگیزه تحصیلی یادگیرندگان بود. از بین پژوهش های انجام شده، 16 مطالعه وارد تحلیل شدند. مطالعاتی که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند، از طریق سایت مرکز اسناد و مدارک علمی ایران (مرکز پایان نامه‌های ایران)، و همچنین از طریق سایت‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آسیب شناسی برنامه های آموزشی دوره پیش دبستانی شبکه هفت سیما در دوران همه گیری کرونا

هانیه نادری؛ مهدی واحدی؛ فاطمه جعفرخانی

دوره 5، شماره 18 ، دی 1401، صفحه 31-54

https://doi.org/10.22054/jti.2023.69679.1352

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف آسیب شناسی برنامه های آموزشی دوره ی پیش دبستان شبکه هفت سیما در دوران همه گیری کرونا انجام شد. این پژوهش با توجه به ماهیت خود از نوع کاربردی و از گونه تحقیق توصیفی و با توجه به نحوه گردآوری داده ها از نوع کمی است. محقق در این تحقیق با روش تحلیل محتوا با شیوه تحلیلی-توصیفی به آسیب شناسی برنامه های آموزشی دوره پیش دبستان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
انگیزش پیشرفت و رضایت تحصیلی دانش آموزان هنرستانی در آموزش حضوری، مجازی و تلفیقی

حسین شهسواری؛ محسن روشنیان رامین؛ ذبیح الله اللهی

دوره 5، شماره 18 ، دی 1401، صفحه 55-70

https://doi.org/10.22054/jti.2023.72443.1371

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی آموزش حضوری، مجازی و تلفیقی در انگیزش پیشرفت و رضایت تحصیلی دانش‌آموزان هنرستانی بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع علی مقایسه ای بود و جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر هنرستان‌های شهر ایرانشهر به تعداد 2200 نفر بود. از بین این دانش‌آموزان 400 نفر به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شد. برای گردآوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مروری بر کاربرد سیستم‌های متاورس در آموزش

لطیفه پورمحمدباقر اصفهانی؛ نجمیه سادات صفرآبادی

دوره 5، شماره 18 ، دی 1401، صفحه 71-96

https://doi.org/10.22054/jti.2023.72479.1373

چکیده
  با پیشرفت تکنولوژی در عصر حاضر روش های آموزش معمول تغییر کرده است. یکی از چالش های آموزشی کمبود محتوا و ابزارهایی است که علم آموزان را به شیوه‌ای فعالانه‌ درفرآیند آموزش درگیر کند. مشارکت پائین علم آموزان در فعالیت‌های آموزشی و محدودیت‌های زمان و مکان، همچنین دشوار بودن درک دانشی که پایه انتزاعی دارد، همگی از چالش‌های پیش روی آموزش ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تبیین ساختاری نقش یادگیری الکترونیکی بر انتقال آموزش به محیط کار در میان کارکنان

سعید شریفی رهنمو؛ آیت اله فتحی؛ حسن عباسی

دوره 5، شماره 18 ، دی 1401، صفحه 97-123

https://doi.org/10.22054/jti.2023.56934.1321

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی نقش یادگیری الکترونیکی برانتقال آموزش به محیط کار در میان کارکنان دانشگاه هوایی شهید ستاری انجام پذیرفت. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و به لحاظ نحوه گردآوری اطلاعات همبستگی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه هوایی شهید ستاری درسال 1400-1401 تشکیل دادند که تعداد آن‌ها 700 نفر بود. نمونه آماری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
یادگیری زبان و بازی دیجیتالی: نظریه‌های یادگیری و کاربردهای آن در بازی‌های دیجیتالی

نرگس هوشمند همدانی

دوره 5، شماره 18 ، دی 1401، صفحه 125-155

https://doi.org/10.22054/jti.2023.71776.1358

چکیده
  با پیشرفت فناوری‌های آموزشی، یادگیری مبتنی بر بازی به عنوان شاخه‌ای برای رشد یادگیری پدیدار شده‌ و نظر یادگیرندگان زبان، مدرسین و پژوهشگران را نیز به خود جلب کرده است. بررسی و یا طراحی بازی‌های دیجیتالی با هدف یادگیری زبان به حوزه‌ی پژوهشی ویژه‌ای تبدیل شده است و با عنوان " بازی دیجیتالی مبتنی بر یادگیری زبان" (DGBLL) از آن صحبت می‌شود. ...  بیشتر