نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان

2 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، همدان

3 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی، دانشگاه آزاد واحد ساری

چکیده

پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر بهره‌گیری از سیستم چندرسانه‌ای پادکست آموزشی بر انگیزش پیشرفت و یادگیری درس قرآن دانش‌آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی شهرستان میاندرود انجام پذیرفت. این پژوهش با توجه به ماهیت آن به‌صورت نیمه آزمایشی در یک محدوده معین زمانی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا شده است. با توجه به نیمه آزمایشی بودن تحقیق، 30 نفر از دانش‌آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی، به‌طور تصادفی ساده انتخاب شدند. دانش‌آموزان مذکور به‌صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره جای گرفتند. قبل از شروع تدریس از هر دو گروه پیش‌آزمون به عمل آمد. سپس یک گروه به شیوه سنتی و گروه دیگر به شیوه چندرسانه‌ای پادکست در درس قرآن آموزش دیدند. بعد از اتمام دوره پس‌آزمون صورت گرفت. در هر دو مرحله‌ی پیش‌آزمون و پس‌آزمون از مقیاس انگیزش هارتر و آزمون محقق ساخته استفاده گردید. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در دو بخش توصیفی و استنباطی انجام شد. یافته‌های پژوهش نشان داد، بهره‌گیری از سیستم چندرسانه‌ای پادکست آموزشی بر انگیزش پیشرفت در درس قرآن دانش‌آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی تأثیر معنی‌دار ندارد؛ اما به‌طور معناداری در میزان یادگیری دانش‌آموزان مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Effect of Using Multimedia Instructional Podcasting system on Achievement Motivation and Learning

نویسندگان [English]

  • Seyed Rasoul Emadi 1
  • Elahe Nikravesh 2
  • Mirdoost Khashi 3

1 Assistant Professor, Educational Sciences Department, Bu-Ali Sina University, Hamedan

2 M.A in Educational Technology, Hamedan

3 M.A in Educational Technology, Islamic Azad University, Sari Branch

چکیده [English]

This study was conducted to identify the effect of using a multimedia instructional podcasting system on the achievement motivation in learning Quran among the fourth-grade elementary school boys in Miandorud Country. This quasi-experimental study, with a pre-test and post-test design, was conducted within a certain time table. Given that it is a quasi-experimental study, 30 fourth-grade elementary school boys were selected, using simple sampling technique. The subjects were randomly placed in two equal-sized groups. Before the initiation of the teaching session, the pre-test was administered to both groups. One group received traditional way of teaching Quran, and the other group was taught through multimedia instructional podcasting. The post-test was administered after the completion of the course. In both pre-test and post-test stages, Harter's Motivation Scale and a researcher-made questionnaire were used. Data analysis was done both descriptively and inferentially. Research findings showed that the use of a multimedia instructional podcasting system had no significant effect on the subjects' achievement motivation in Quran course; however, it was significantly effective in their learning.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Instructional podcast
  • Learning
  • Achievement Motivation