مطالعه تحلیلی طراحی آموزشی دیوید مریل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد تکنولوژی آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

2 دانشیار گروه تکنولوژی آموزشی دانشگاه خوارزمی

چکیده

این پژوهش به‌منظور بررسی و تبیین نظریه‌ها، اصول، و راهبردهای طراحی آموزشی مطرح‌شده، توسط دیوید مریل انجام گرفته است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی تحلیلی است، و به‌منظور درک عمیق‌تری از مباحث نظری طراحی آموزشی مریل صورت گرفته است. با جستجو در منابع مربوط، نظریه‌ها و رویکردهای طراحی مریل شامل نظریه نمایش اجزاء، اشیاء دانش، و راهبرد آموزشی تکلیف محور موردبررسی و تحلیل دقیق قرار گرفت. همچنین، اصول اولیه آموزش - اصول تجویزی که بر پایه تجربه یا تحقیق برای تسهیل اثربخشی آموزش شناسایی شده‌اند- مشخص گردید. افزون بر این، تلاش شد تا به دو سؤال محوری "چه چیزی تدریس شود؟" و "چگونه تدریس شود؟" که طراحی آموزشی نیازمند پاسخگویی بدان‌ها هست، پاسخ داده شود. جامعه آماری این پژوهش را مقاله‌ها و کتاب‌های نوشته‌شده توسط مریل تا سال 2012 تشکیل می‌دهد که تعداد آن‌ها 49 منبع است. محتوای این منابع به روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب، و مورد تحلیل قرارگرفته‌اند. یافته‌ها حاکی از آن است که یادگیرندگانی که در دوره‌های تکلیف محوری که از اصول اولیه بهره می‌برند، شرکت کرده‌اند رضایت و علاقه بیشتری را در مورد دوره نشان داده‌اند و درواقع عملکرد بهتری نسبت به دوره‌های سنتی داشته‌اند. در پایان اعتقاد بر این است که اثربخشی، کارایی، و گیرایی یک محصول یا دوره آموزشی خاص، تابع میزان به‌کارگیری این نظریه‌ها، راهبردها، و اصول طراحی آموزشی می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

David Merrill’s Analytic Study of Instructional Design

نویسندگان [English]

  • Abdollah Bahrami 1
  • Hassan Rastegarpour 2
1 M.A in Educational Technology, Islamic Azad University, South Tehran Branch
2 Associate Professor, Psychology and Educational Sciences Department, Kharazmi University
چکیده [English]

This study aims to examine and explain the theories, principles, and strategies of instructional design proposed by David Merrill. This is a descriptive analytical study and has been carried out to provide a deeper understanding of the theoretical principles of instructional design by Merrill. By searching related resources, theories and approaches to Merrill’s design, including Component Display Theory, Knowledge Objects, and Task-Based Instructional Strategy were accurately analyzed. In addition, the basics of instruction-normative principles based on experience or research to facilitate instructional effectiveness were identified. In addition, an attempt was made to answer two central questions "what is to be taught?" and "How should it be taught?” which need to be responded by instructional design. The sources of the research include 49 articles and books written by Merrill until 2012. The content of these sources have been analyzed by purposive sampling. Results suggest that learners that took part in task-based courses, which take advantage of basic principles, show more satisfaction and interest in the course and in fact, have a better performance compared to traditional courses. In the end, it is believed that the effectiveness, efficiency, and attractiveness of a product or specific course depend on the amount these theories, strategies, and instructional design principles are used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge Objects‚ First Principles of Instruction
  • Task-Based Instructional Strategy
  • Instructional design
  • Component Display Theory