نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 2
2. مدیریت بارشناختی در طراحی و تولید محتوای الکترونیکی

دوره 1، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 105-124

10.22054/jti.2015.3925

حسین زنگنه؛ مریم پورجمشیدی؛ الهه ولایتی؛ ابراهیم ابوالقاسمی