نویسنده = ���������� ���������� ��������������
تعداد مقالات: 1
1. اعتبار یابی اولیه پرسشنامه برداشت دانش‌آموزان از تابلوی تعاملی

دوره 1، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 21-40

10.22054/jti.2015.3921

عبدالله اخباری؛ محمدعلی رستمی نژاد؛ محمد اکبری