اعتبار یابی اولیه پرسشنامه برداشت دانش‌آموزان از تابلوی تعاملی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی درسی دانشگاه بیرجند

2 استادیار تکنولوژی آموزشی دانشگاه بیرجند

3 استادیار برنامه‌ریزی درسی دانشگاه بیرجند

چکیده

رشد مدارس هوشمند همگام با رشد فناوری بوده است، استفاده از فناوری، یادگیری و انگیزه دانش‌آموزان را تحت‌ تأثیر قرار می­دهد. تابلوهای تعاملی نمونه­ای از فناوری­های نوین است که در مدارس هوشمند مورداستفاده قرار می­گیرند. با توجه به فراگیر شدن تابلوی­ ­تعاملی در ایران و نصب آن در مدارس، بررسی برداشت کاربر از این فناوری حائز اهمیت است. پژوهش پیش رو درصدد تهیه پرسشنامه­ای برای بررسی برداشت دانش­آموزان نسبت به تابلوی تعاملی است. برای این منظور، نمونه 305 نفری از دانش‌آموزان پایه‌ هفتم و هشتم متوسطه اول استان خراسان جنوبی انتخاب شدند. نتایج تحلیل عاملی اکتشافی ابزار ساخته‌شده، 4 عامل را شناسایی کرد که برداشت دانش‌آموز از یادگیری، برداشت دانش‌آموز از انگیزش، برداشت دانش‌آموز از کارایی و برداشت دانش‌آموز از چالش‌ها و محدودیت‌ها را شامل می­شود. این عوامل درمجموع 55 درصد از واریانس سازه برداشت دانش­آموز از تابلوی تعاملی را تبیین می­کنند. پایایی ابزار 0/90 =α به دست آمد و مدل رگرسیون 4 عاملی 22/3 درصد از تغییرات معدل دانش‌آموزان را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Initial Validation of Students' Perception of Interactive Board Questionnaire

نویسندگان [English]

  • Abdollah Akhbari 1
  • Mohammad Ali Rostaminejad 2
  • Mohammad Akbari 3
1 M.A in Curriculum Development, Birjand University
2 Assistant Professor, Educational Technology Department, Birjand University
3 Assistant Professor, Curriculum Development Department, Birjand University
چکیده [English]

The development of smart schools has been achieved along with technological development, in that the use of technology affects students' learning and motivation. The interactive boards are a sample of modern technologies used in smart schools. Given the spread of interactive whiteboards in Iranian schools, it is important to investigate the users' perception of this technology. The current study intends to develop a questionnaire for investigating the students’ perception of interactive boards. To this end, a sample consists of 305 seventh- and eighth-grade high school students in South Khorasan province were selected. Results from the created exploratory factor analysis specified 4 factors, namely students' perception of learning, students' perception of motivation, students' perception of efficiency, and students' perception of challenges and limitations. In general, these factors explained 55% of variance in students' perception of interactive boards. The reliability of the instrument was obtained as ɑ=0.09 and the 4-factor regression model explained 22.3% of changes in school marks among these students.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Interactive whiteboard
  • Smart Schools
  • Learning
  • motivation