تاثیر چند رسانه‌ای آموزشی بر درک مفهوم و حل مسئله ریاضی دانش آموزان

حسین اکبری احمدسرایی؛ حمید رضا مقامی؛ یوسف مهدوی نسب

دوره 4، شماره 14 ، فروردین 1397، ، صفحه 23-51

https://doi.org/10.22054/jti.2020.49991.1300

چکیده
  هدف این پژوهش تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر درک مفهوم و حل مسئله ریاضی دانش آموزان پایه پنجم است. روش مورد استفاده از نوع شبه آزمایشی با پیش آزمون و پس آزمون و دو گروه آزمایش و کنترل است. جامعه ای که هدف این مطالعه می باشد دانش‌آموزان پسر پایه پنجم شهرستان قرچک که در سال تحصیلی 99-98 مشغول به تحصیل بوده اند و نمونه های انتخاب شده به تعداد ...  بیشتر

شبکه های اجتماعی مجازی و تأثیر آن بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان پایه چهارم ‏ابتدایی در درس ریاضی

رامین پوراسکندری؛ مهران فرج اللهی

دوره 2، شماره 8 ، آذر 1395، ، صفحه 20-40

https://doi.org/10.22054/jti.2019.13882.1165

چکیده
  یکی از ظرفیت‌هایی که به دنبال ظهور فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات در آموزش و یادگیری به کار گرفته شد؛ استفاده از شبکه­های اجتماعی مجازی بود. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف مطالعه تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان چهارم ابتدایی در درس ریاضی انجام گرفت. پژوهش حاضر به لحاظ روش گردآوری داده‌ها از نوع شبه آزمایشی ...  بیشتر