کلیدواژه‌ها = پیشرفت تحصیلی
تعداد مقالات: 4
1. فراتحلیل نقش کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در جریان آموزش و یادگیری بر پیشرفت تحصیلی فراگیران

دوره 3، شماره 9، زمستان 1395، صفحه 23-52

10.22054/jti.2019.19376.1199

زهرا بیگدلی؛ مهدی معینی کیا؛ عادل زاهد بابلان؛ علی خالق خواه


3. بررسی میزان استفاده از تکنولوژی های نوین آموزشی وارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 2، شماره 5، زمستان 1394، صفحه 81-106

10.22054/jti.2016.6956

محمود نجفی؛ حمید رضا مقامی؛ جواد حسینی؛ نصرت جعفری


4. اثر بخشی آموزش به شیوه یادگیری مشارکتی و نقشه مفهومی فردی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 1، شماره 2، بهار 1394، صفحه 139-158

10.22054/jti.2015.1599

مسیب یارمحمدی واصل؛ آرزو محمدی؛ رسول کردنوقابی؛ محمد جمشیدی مقدم