کلیدواژه‌ها = انگیزش تحصیلی
تعداد مقالات: 3
1. چندرسانه ای تعاملی، سـواد قــرآنـی و انگیزش تحصیلی

دوره 3، شماره 12، پاییز 1396، صفحه 27-46

10.22054/jti.2020.1024.1029

آزاد الله کرمی؛ ججت امیری؛ احسان طوفانی نژاد


2. تأثیر یادگیری تلفیقی بر میزان یادگیری و انگیزش تحصیلی دانشجویان

دوره 2، شماره 6، بهار 1395، صفحه 59-76

10.22054/jti.2018.13549.1164

نسرین ترک؛ ملوک خادمی اشکذری؛ اسماعیل زارعی زوارکی


3. اثر بخشی آموزش به شیوه یادگیری مشارکتی و نقشه مفهومی فردی بر انگیزش و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

دوره 1، شماره 2، بهار 1394، صفحه 139-158

10.22054/jti.2015.1599

مسیب یارمحمدی واصل؛ آرزو محمدی؛ رسول کردنوقابی؛ محمد جمشیدی مقدم