تاثیربازی دیجیتال آموزشی بر انگیزش ویادگیری درس ریاضی

فاطمه جعفرخانی؛ مهدی واحدی؛ شبنم یزدان خواه

دوره 5، شماره 15 ، فروردین 1401، ، صفحه 27-38

https://doi.org/10.22054/jti.2023.43744.1271

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیربازی های آموزشی رایانه ای بریادگیری و انگیزش درس ریاضی در دانش آموزان پایه چهارم ابتدایی با رویکرد مقایسه رسانه ای انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان دوره ابتدایی شهر مشهد درسال تحصیلی 97- 96 بود. نمونه آماری شامل 64 نفر از دانش آموزان پسربود که به صورت در دسترس با روش جایگزینی تصادفی در ...  بیشتر

تاثیر سه روش تدریس آزمایشگاه مجازی، آزمایشگاه واقعی و روش سنتی بر انگیزش تحصیلی

هانیه مستور؛ محمد رضا نیلی؛ مریم مقدسین

دوره 3، شماره 11 ، خرداد 1396، ، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22054/jti.2020.3214.1068

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر برگزاری آزمایشگاه مجازی، آزمایشگاه واقعی و آموزش به روش سنتی (سخنرانی) بر انگیزش تحصیلی دانش‏آموزان در درس فیزیک و آزمایشگاه بود. نمونه پژوهش از میان دانش‏آموزان دختر رشته ریاضی و فیزیک سال سوم مقطع دبیرستان انتخاب و محتوای درسی الکتریسیته در نظر گرفته شده است. نمونه موردنظر از طریق نمونه‏گیری تصادفی ...  بیشتر

بررسی تاثیر محتوای الکترونیکی تولید شده توسط دانش آموزان بر انگیزش و بازده‌های یادگیری سطح بالای آن‌ها

اکبر مومنی راد؛ اکرم سلیمی روش

دوره 2، شماره 7 ، تیر 1395، ، صفحه 1-23

https://doi.org/10.22054/jti.2019.24762.1221

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر محتوای الکترونیکی تولید شده توسط دانش­آموزان بر انگیزش و بازده­های یادگیری سطح بالا در دوره اول متوسطه، در درس علوم انجام گرفت. روش پژوهش شبه تجربی با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه هفتم که در سال تحصیلی 96-1395 مشغول به تحصیل بودند. روش نمونه‌گیری ...  بیشتر

اعتبار یابی اولیه پرسشنامه برداشت دانش‌آموزان از تابلوی تعاملی

عبدالله اخباری؛ محمدعلی رستمی نژاد؛ محمد اکبری

دوره 1، شماره 4 ، آذر 1394، ، صفحه 21-40

https://doi.org/10.22054/jti.2015.3921

چکیده
  رشد مدارس هوشمند همگام با رشد فناوری بوده است، استفاده از فناوری، یادگیری و انگیزه دانش‌آموزان را تحت‌ تأثیر قرار می­دهد. تابلوهای تعاملی نمونه­ای از فناوری­های نوین است که در مدارس هوشمند مورداستفاده قرار می­گیرند. با توجه به فراگیر شدن تابلوی­ ­تعاملی در ایران و نصب آن در مدارس، بررسی برداشت کاربر از این فناوری حائز ...  بیشتر

تأثیر بازی رایانه‌ای آموزشی مبتنی بر الگوی محیط یادگیری مؤثر بر انگیزش و یادگیری دانش‌آموزان

اسماعیل زارعی زوارکی؛ زینب گرزین

دوره 1، شماره 1 ، دی 1393، ، صفحه 21-37

https://doi.org/10.22054/jti.2014.223

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بازی رایانه‌ای آموزشی تولیدشده مبتنی بر الگوی محیط یادگیری مؤثر بر انگیزش و یادگیری دانش‌آموزان است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دختر رشته طراحی معماری هنرستان‌های شهر قائم‌شهر در سال تحصیلی 93-1392 تشکیل داده است. نمونه موردمطالعه به‌صورت هدفمند از مدارسی که دارای این رشته تحصیلی بودند به تعداد ...  بیشتر