مقاله پژوهشی
رابطه میزان استفاده از بازی‌های رایانه‌ای با کارکردهای اجرایی در کودکان پیش‌دبستانی

شقایق لطفی زاده؛ حمید علیزاده

دوره 4، شماره 13 ، دی 1396، صفحه 75-90

https://doi.org/10.22054/jti.2020.31789.1238

چکیده
  این پژوهش باهدف بررسی رابطه میزان استفاده از بازی‌های رایانه‌ای با کارکردهای اجرایی در کودکان پیش‌دبستانی 5 تا 6 ساله منطقه 4 کرج بود، نمونه آماری این تحقیق شامل 31 نفر کودک دختر و 30 نفر از کودکان پسر پیش‌دبستانی بود که به‌صورت نمونه در دسترس انتخاب و مورد آزمون قرار گرفتند، ابتدا با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته میزان استفاده از ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تحلیل تجربه مربیان پیش‌دبستانی درباره تأثیر فضای مجازی بر سلامت کودکان

سمیرا ابراهیم پور کومله؛ زهره منتظر؛ مریم صفرنواده؛ احسان اکرادی

دوره 4، شماره 13 ، دی 1396، صفحه 91-116

https://doi.org/10.22054/jti.2020.47636.1288

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تحلیل تجربه مربیان پیش‌دبستانی درباره تأثیر فضای مجازی بر سلامت کودکان انجام شد. این پژوهش یک مطالعه کیفی بر پایه رویکرد پدیدارشناسی توصیفی یا همان تجربه زیست‌شده بود. جامعه پژوهش شامل کلیه مربیان پیش‌دبستانی شهر تهران بود. با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و پس از انجام هفت مصاحبه نیمه‌ساختاریافته عمیق، اشباع ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی موانع بکارگیری روش‌ها و فنون تدریس فعال در فرآیند یاددهی- یادگیری از دیدگاه معلمان مدارس ابتدایی

نادیا غلامی؛ محمد عسگری؛ صادق جلالی

دوره 4، شماره 13 ، دی 1396، صفحه 1-20

https://doi.org/10.22054/jti.2020.51155.1312

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی موانع بکارگیری روش‌ها و فنون تدریس فعال در فرآیند یاددهی - یادگیری از دیدگاه معلمان تدوین گردیده است. روش تحقیق حاضر توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه معلمان دوره ابتدایی پسرانه منطقه 14 تهران در سال تحصیلی 98-97 که به تعداد 694 نفر بودند، تشکیل دادند. با توجه به اندازه جامعه و با توجه به جدول کرجسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های مؤثر بر موفقیت اینترنت اشیاء در آموزش با استفاده از تکنیک دلفی و AHP

نیلوفر مرتضی نژاد؛ زهرا خدادوست

دوره 4، شماره 13 ، دی 1396، صفحه 21-54

https://doi.org/10.22054/jti.2020.50299.1305

چکیده
  اینترنت اشیا در مباحث آموزشی کاربردهای بسیاری دارد. به کمک این فناوری دسترسی به اطلاعات آموزشی بیشتر خواهد شد. همچنین محتوای دیجیتالی به شکل ساده‌تری بین معلمان به اشتراک گذاشته می‌شود. هدف اصلی این پژوهش، شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر موفقیت اینترنت اشیاء در آموزش ابتدائی با استفاده از تکنیک دلفی و AHP است. پژوهش حاضر از لحاظ ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی آموزش فلش کارت بر بهبود اختلال یادگیری نوشتاری در زمینه املاء

بی بی نعیمه ابریشمی زاده

دوره 4، شماره 13 ، دی 1396، صفحه 55-74

https://doi.org/10.22054/jti.2020.50368.1307

چکیده
  یکی از شایع‌ترین اختلال‌های یادگیری در بین دانش‌آموزان، اختلال املا می‌باشد که یک سوم از تمام اختلال‌های یادگیری را به خود اختصاص داده است. بنابراین پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش از طریق فلش کارت‌ها بر بهبود اختلال یادگیری نوشتاری در زمینه املاء انجام شد. روش پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر بازی آموزشی رایانه ای بر بهبود درک مفاهیم ریاضی دانش آموزان دارای اختلال یادگیری خاص ریاضی

تقی پورابراهیم؛ شبنم رحمانی؛ مرتضی رضایی زاده؛ روح الله میری

دوره 4، شماره 13 ، دی 1396، صفحه 117-142

https://doi.org/10.22054/jti.2020.50041.1302

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، تعیین تأثیر بازی آموزشی رایانهای بر بهبود درک مفاهیم ریاضی دانشآموزان دارای اختلال یادگیری خاص همراه با نقص ریاضی در پایه سوم ابتدائی است.طرح پژوهش نیمه تجربی با گروه آزمایش و گواه بود. به این منظور، تعداد 23 دانشآموز دارای اختلال یادگیری ریاضی، از میان جامعه آماری 12650 نفر دانشآموزان دختر و پسر پایه سوم ابتدائی شهرستان ...  بیشتر