دوره و شماره: دوره 4، شماره 13، دی 1396 
تحلیل تجربه مربیان پیش‌دبستانی درباره تأثیر فضای مجازی بر سلامت کودکان

صفحه 91-116

10.22054/jti.2020.47636.1288

سمیرا ابراهیم پور کومله؛ زهره منتظر؛ مریم صفرنواده؛ احسان اکرادی