تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر یادگیری خودراهبر دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر

اسماعیل اصلانی؛ اسماعیل زارعی زوارکی

دوره 3، شماره 11 ، خرداد 1396، ، صفحه 17-38

https://doi.org/10.22054/jti.2020.11385.1143

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر آموزش چندرسانه‏ای بر رشد مهارت‏های یادگیری خودراهبر دانش‏آموزان کم‏توان ذهنی آموزش‏پذیر پایه اول دبیرستان شهر تهران، صورت پذیرفته است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری، شامل کلیه دانش‏آموزان کم‏توان ذهنی آموزش پذیر در مقطع اول دبیرستان شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه‏گیری ...  بیشتر

تأثیر یادگیری تلفیقی بر میزان یادگیری و انگیزش تحصیلی دانشجویان

نسرین ترک؛ ملوک خادمی اشکذری؛ اسماعیل زارعی زوارکی

دوره 2، شماره 6 ، خرداد 1395، ، صفحه 59-76

https://doi.org/10.22054/jti.2018.13549.1164

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی بهبود یادگیری و انگیزش از راه یادگیری تلفیقی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبائی صورت گرفت. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش عبارت بود از کلیه دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی که در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری، با ...  بیشتر

بازنگری برنامه درسی دوره‌ی کارشناسی علوم تربیتی با گرایش تکنولوژی آموزشی

اسماعیل زارعی زوارکی

دوره 2، شماره 5 ، اسفند 1394، ، صفحه 3-30

https://doi.org/10.22054/jti.2016.6951

چکیده
  هدف این پژوهش، بازنگری برنامه درسی دوره کارشناسی علوم تربیتی با گرایش تکنولوژی آموزشی بود. به‌منظور دستیابی به این هدف در پژوهش حاضر از روش پژوهش کیفی و کمی استفاده شد. در بخش کیفی، داده‌ها از طریق روش بردی جمع‌آوری شد. بر اساس این روش ابتدا اطلاعات موردنیاز درباره دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی از منابع معتبر گردآوری، طبقه‌بندی ...  بیشتر

تأثیر بازی رایانه‌ای آموزشی مبتنی بر الگوی محیط یادگیری مؤثر بر انگیزش و یادگیری دانش‌آموزان

اسماعیل زارعی زوارکی؛ زینب گرزین

دوره 1، شماره 1 ، دی 1393، ، صفحه 21-37

https://doi.org/10.22054/jti.2014.223

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بازی رایانه‌ای آموزشی تولیدشده مبتنی بر الگوی محیط یادگیری مؤثر بر انگیزش و یادگیری دانش‌آموزان است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دختر رشته طراحی معماری هنرستان‌های شهر قائم‌شهر در سال تحصیلی 93-1392 تشکیل داده است. نمونه موردمطالعه به‌صورت هدفمند از مدارسی که دارای این رشته تحصیلی بودند به تعداد ...  بیشتر