مقاله پژوهشی
بازنگری برنامه درسی دوره‌ی کارشناسی علوم تربیتی با گرایش تکنولوژی آموزشی

اسماعیل زارعی زوارکی

دوره 2، شماره 5 ، اسفند 1394، صفحه 3-30

https://doi.org/10.22054/jti.2016.6951

چکیده
  هدف این پژوهش، بازنگری برنامه درسی دوره کارشناسی علوم تربیتی با گرایش تکنولوژی آموزشی بود. به‌منظور دستیابی به این هدف در پژوهش حاضر از روش پژوهش کیفی و کمی استفاده شد. در بخش کیفی، داده‌ها از طریق روش بردی جمع‌آوری شد. بر اساس این روش ابتدا اطلاعات موردنیاز درباره دوره کارشناسی رشته علوم تربیتی از منابع معتبر گردآوری، طبقه‌بندی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
یادگیری از طریق تلفن همراه: اثر اندازه صفحه‌نمایش و نوع ارائه محتوی بر یادآوری لغت‌های انگلیسی

مرجان مرشدی؛ سیاوش طالع پسند؛ علی محمد رضایی

دوره 2، شماره 5 ، اسفند 1394، صفحه 32-46

https://doi.org/10.22054/jti.2016.6953

چکیده
  این مطالعه تأثیر یادگیری از طریق تلفن همراه با نقش تعدیل‌کننده اندازه صفحه‌نمایش بر یادآوری لغت‌های انگلیسی را بررسی می‌کند. برای این منظور از یک طرح شبه آزمایشی چند گروهی و به‌صورت پیش آزمون - پس‌آزمون استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان (8 تا 14 سال) بودند که در سطح یک و دو مقدماتی کانون زبان آموزش‌وپرورش ناحیه 4 شهر مشهد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر چندرسانه ای آموزشی مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی گانیه بر یادگیری و یادداری دانش آموزان کم توان ذهنی

رحیم مرادی؛ ثریا خزائی؛ راضیه کریمی؛ الهه ولایتی

دوره 2، شماره 5 ، اسفند 1394، صفحه 47-66

https://doi.org/10.22054/jti.2016.6954

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی مبتنی بر الگوی طراحی آموزشی گانیه بر یادگیری و یادداری دانش آموزان کم‌توان ذهنی پایه‌ی ششم ابتدایی در درس علوم تجربی می‌باشد. روش انجام پژوهش شبه آزمایشی با طرح پیش‌آزمون – پس‌آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری، کلیه‌ی دانش آموزان دختر کم‌توان ذهنی پایه‌ی ششم ابتدایی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر تدریس مبتنی بر تکنیک انیمیشن، تصاویر گرافیکی پویا و ایستا بر یادگیری درس علوم

زهرا کیارسی؛ سمیه کیارسی؛ آزاده کیارسی

دوره 2، شماره 5 ، اسفند 1394، صفحه 67-80

https://doi.org/10.22054/jti.2016.6955

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر تدریس مبتنی بر تکنیک انیمیشن، تصاویر گرافیکی پویا و ایستا بر پیشرفت تحصیلی درس علوم بود. این تحقیق کاربردی و از نوع شبه آزمایشی بود. نمونه پژوهش شامل 77 دانش‌آموز دختر پایه پنجم ابتدایی شهرستان دزفول است که در سال 94-1393 مشغول به تحصیل بوده و با استفاده از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، نمونه موردنظر ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی میزان استفاده از تکنولوژی های نوین آموزشی وارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

محمود نجفی؛ حمید رضا مقامی؛ جواد حسینی؛ نصرت جعفری

دوره 2، شماره 5 ، اسفند 1394، صفحه 81-106

https://doi.org/10.22054/jti.2016.6956

چکیده
  هدف اساسی پژوهش حاضر، بررسی میزان استفاده از تکنولوژی‌های نوین آموزشی و ارتباط آن با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در مدارس استان سمنان و ارائه راهکارهای مناسب بود. روش پژوهش توصیفی- همبستگی بود. بدین منظور نمونه‌ای شامل 600 نفر دانش‌آموز، 300 نفر معلم، 200 نفر مدیر از مدارس استان سمنان با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه‌های ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نیمرخ سواد اطلاعاتی استادان و تأثیر آن بر کیفیت تدریس در سطح آموزش عالی

یاسمن علیزاده؛ محمد جوادی پور

دوره 2، شماره 5 ، اسفند 1394، صفحه 107-121

https://doi.org/10.22054/jti.2016.6957

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور نیمرخ سواد اطلاعاتی استادان و بررسی تأثیر آن بر کیفیت تدریس در آموزش عالی انجام شده است. گرداوری اطلاعات از نوع تحقیقات توصیفی است و از جهت هدف، از نوع تحقیق توسعه­ای می‌باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری پردیس­های کیش، البرز و تبریز دانشگاه تهران می‌باشند. از بین کل جامعه هدف ...  بیشتر