مقاله پژوهشی
تاثیر سه روش تدریس آزمایشگاه مجازی، آزمایشگاه واقعی و روش سنتی بر انگیزش تحصیلی

هانیه مستور؛ محمد رضا نیلی؛ مریم مقدسین

دوره 3، شماره 11 ، خرداد 1396، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22054/jti.2020.3214.1068

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر برگزاری آزمایشگاه مجازی، آزمایشگاه واقعی و آموزش به روش سنتی (سخنرانی) بر انگیزش تحصیلی دانش‏آموزان در درس فیزیک و آزمایشگاه بود. نمونه پژوهش از میان دانش‏آموزان دختر رشته ریاضی و فیزیک سال سوم مقطع دبیرستان انتخاب و محتوای درسی الکتریسیته در نظر گرفته شده است. نمونه موردنظر از طریق نمونه‏گیری تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر چندرسانه‌ای آموزشی بر یادگیری خودراهبر دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی آموزش‌پذیر

اسماعیل اصلانی؛ اسماعیل زارعی زوارکی

دوره 3، شماره 11 ، خرداد 1396، صفحه 17-38

https://doi.org/10.22054/jti.2020.11385.1143

چکیده
  پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیر آموزش چندرسانه‏ای بر رشد مهارت‏های یادگیری خودراهبر دانش‏آموزان کم‏توان ذهنی آموزش‏پذیر پایه اول دبیرستان شهر تهران، صورت پذیرفته است. روش پژوهش از نوع شبه آزمایشی و جامعه آماری، شامل کلیه دانش‏آموزان کم‏توان ذهنی آموزش پذیر در مقطع اول دبیرستان شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه‏گیری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
نقش آموزش مبتنی بر نمایش عروسکی بر کاهش مشکل جسمانی,رابطه ای و واکنشی کلامی- پیش‌فعالی کودکان پرخاشگر

فرامرز ملکیان؛ مژگان خزایی

دوره 3، شماره 11 ، خرداد 1396، صفحه 39-57

https://doi.org/10.22054/jti.2020.22323.1213

چکیده
  این پژوهش با هدف بررسی نقش آموزش مبتنی بر نمایش عروسکی بر کاهش مشکلات جسمانی، رابطه‏ای و واکنشی کلامی- پیش‏فعالی کودکان پرخاشگر انجام گرفت. روش انجام کار شبه تجربی در قالب طرح پیش‏آزمون- پس‏آزمون با گروه کنترل 12 پسر 5 تا 6 ساله که در سال تحصیلی 95 به مرکز مشاوره آموزش‏وپرورش کرمانشاه ارجاع داده شده بودند و در پس‏آزمون پرسش‏نامه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی اثرگذاری تکنیک درون متنی رئوس مطلب بر درک متون تخصصی و نقش پیش بینی کنندگی هوش کلامی و فضایی

شعله مرادی باوی؛ شیما قهاری؛ زهرا خزاعی راوری

دوره 3، شماره 11 ، خرداد 1396، صفحه 59-77

https://doi.org/10.22054/jti.2020.35066.1250

چکیده
  متون تخصصی به متونی اطلاق می‏شود که در آن‏ها مفاهیم انتزاعی در قالب ایده‏های جدید مطرح، دسته‏بندی، مقایسه و تحلیل می‏شوند که همین امر موجب پیچیدگی درک این متون در مقایسه با سایر آثار می‏گردد. یکی از استراتژی‏های مؤثر بر طبقه‏بندی اطلاعات در حین مطالعه سازمان دهنده شناختی نام دارد. در مطالعه‏ی پیش رو یکی از انواع سازمان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر کانون توجه درونی و توجه بیرونی در قالب تمرین متغیر در یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال

مهین عقدائی؛ علیرضا فارسی؛ الهه عرب‌اله فیروزجاه

دوره 3، شماره 11 ، خرداد 1396، صفحه 79-98

https://doi.org/10.22054/jti.2020.44230.1278

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مطالعه تأثیر کانون توجه درونی و بیرونی در قالب تمرین متغیر بر یادگیری پرتاب آزاد بسکتبال بود. در این مطالعه نیمه تجربی، به‏منظور دستیابی به اهداف پژوهش، تعداد 32 نفر از دانشجویان دختر ساکن خوابگاه دانشگاه شهید بهشتی (با دامنه سنی 18 تا 24) که مشغول به تحصیل بودند، انتخاب شدند. بر اساس نتایج پیش‏آزمون افراد به‏طور تصادفی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر بازی وارسازی (دیجیتال)، چندرسانه ای آموزشی و بازی آموزشی رو در رو بر یادگیری زبان انگلیسی پایه هفتم

نسرین محمدحسنی؛ رحیم آقازاده

دوره 3، شماره 11 ، خرداد 1396، صفحه 79-98

https://doi.org/10.22054/jti.2020.48100.1290

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه تأثیر سه روش چندرسانه‏ای آموزشی، بازی وارسازی آموزشی و بازی آموزشی (رودررو) بر یادگیری لغات زبان انگلیسی بود. روش این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‏آزمون-پس‏آزمون بوده است. در این پژوهش برای آموزش چندرسانه‏ای از نرم‏افزار پیش‏ساخته Drops، برای بازی‏وارسازی از بازی ساخته‏شده با استفاده از نرم‏افزار ...  بیشتر