مقاله پژوهشی
تأثیر رویکرد یادگیری مبتنی بر وظیفه برافزایش درک مطلب یادگیرندگان زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی

داریوش نوروزی؛ مرضیه محمدی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1393، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22054/jti.2014.222

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رویکرد یادگیری مبتنی بر وظیفه برافزایش درک مطلب یادگیرندگان زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی است. بر این اساس نمره­های آزمون درک مطلبِ خواندن در گروهی از دانشجویان که روش مبتنی بر وظیفه را تجربه کرده­اند با نمره­های گروه دیگر که با روش رایجِ خواندن و ترجمه آموزش‌دیده‌اند، مقایسه شده است. شرکت‌کنندگان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر بازی رایانه‌ای آموزشی مبتنی بر الگوی محیط یادگیری مؤثر بر انگیزش و یادگیری دانش‌آموزان

اسماعیل زارعی زوارکی؛ زینب گرزین

دوره 1، شماره 1 ، دی 1393، صفحه 21-37

https://doi.org/10.22054/jti.2014.223

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بازی رایانه‌ای آموزشی تولیدشده مبتنی بر الگوی محیط یادگیری مؤثر بر انگیزش و یادگیری دانش‌آموزان است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دختر رشته طراحی معماری هنرستان‌های شهر قائم‌شهر در سال تحصیلی 93-1392 تشکیل داده است. نمونه موردمطالعه به‌صورت هدفمند از مدارسی که دارای این رشته تحصیلی بودند به تعداد ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مقایسه تأثیر محتوای درسی دانشگاهی با راهبرد قالب داستانی و متداول در بهبود انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان

حسن فانیدپور؛ یوسف مهدوی نسب؛ هاشم فردانش

دوره 1، شماره 1 ، دی 1393، صفحه 39-60

https://doi.org/10.22054/jti.2014.224

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی تأثیر تدوین محتوای درسی دانشگاهی با راهبرد قالب داستانی و قالب متداول در میزان انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان تکنولوژی آموزشی در درس طراحی آموزشی دانشگاه تبریز بود. تحقیق حاضر از نوع شبه آزمایشی و طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه کنترل و آزمایش است. جامعه‌ آماری پژوهش حاضر را 180 نفر از کلیه دانشجویان کارشناسی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی برنامه پرورش خلاقیت به شیوه فعالیت‌های گروهی بازی محور بر مؤلفه‌های خلاقیت کودکان پیش‌دبستانی

مریم سادات کیافر؛ سید محسن اصغری نکاح

دوره 1، شماره 1 ، دی 1393، صفحه 61-83

https://doi.org/10.22054/jti.2014.225

چکیده
  پرورش خلاقیت کودکان همواره یکی از اهداف بنیادی در حوزه تعلیم و تربیت کودکان است، ازآنجاکه مبانی نظری و تجربی در حیطه خلاقیت مؤید قابل پرورش بودن خلاقیت است، لذا پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی آموزش برنامه پرورش خلاقیت از طریق فعالیت‌های گروهی برافزایش خلاقیت کودکان پیش‌دبستانی انجام‌گرفته است. این پژوهش شبه آزمایشی با پیش‌آزمون- ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
آزمون مدل راهبردهای یادگیری خودتنظیم در درس ریاضی بر اساس عوامل انگیزشی و واسطه‏گری هیجان‏های تحصیلی

شهرام واحدی؛ سعید قره‌آغاجی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1393، صفحه 85-109

https://doi.org/10.22054/jti.2014.226

چکیده
  این پژوهش باهدف بررسی الگوی مفروض راهبردهای یادگیری خودتنظیم در درس ریاضی بر اساس عوامل انگیزشی و واسطه‏گری هیجان‏های تحصیلی انجام شد. برای آزمون این الگو تعداد 395 نفر از دانش‌آموزان پسر نواحی پنج‌گانه تبریز به ‌روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند و پرسشنامه یادگیری خودتنظیم و هیجان‌های پیشرفت را تکمیل نمودند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مدل‌سازی دانش کاربر به ‌منظور یادگیری تطبیقی در محیط یادگیری الکترونیکی

ایوب درگی؛ حسن رشیدی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1393، صفحه 111-136

https://doi.org/10.22054/jti.2014.227

چکیده
  در سال‌های اخیر از روش‌های داده‌کاوی به‌طور گسترده درزمینه‌ی یادگیری الکترونیکی استفاده‌شده است. درواقع محققین مختلف با استفاده از روش‌های داده‌کاوی سعی در شناخت هر چه بیشتر یادگیرندگان و درنتیجه ایجاد یادگیری تطبیقی داشته‌اند. در تحقیقات از ویژگی‌ها، عملکرد، سبک یادگیری و سبک‌شناختی یادگیرندگان استفاده‌شده است. این مقاله ...  بیشتر