مقاله پژوهشی
تأثیر یادگیری تلفیقی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی بر خودکارآمدی دانش‌آموزان متوسطه دوم در درس ریاضی

منیره موحدی؛ محمدصادق اسماعیلی‌فر؛ نادیا غلامی پور

دوره 1، شماره 3 ، شهریور 1394، صفحه 7-22

https://doi.org/10.22054/jti.2015.1813

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر یادگیری تلفیقی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی بر خودکارآمدی درس ریاضی دانش‌آموزان دختر متوسطه شهرستان قائم‌شهر انجام گرفت. جامعه پژوهش را دانش‌آموزان دختر دوره متوسطه دوم شهرستان قائم‌شهر در سال تحصیلی 94-93 به تعداد 6263 نفر که در 42 مدرسه مشغول به تحصیل بودند، تشکیل می‌دادند. از میان مدارس مجهز به فناوری ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تأثیر شبکه‌های اجتماعی مجازی بر یادگیری زبان انگلیسی دانش‌آموزان

اسماعیل زارعی زوارکی؛ حمیدرضا قربانی

دوره 1، شماره 3 ، شهریور 1394، صفحه 23-36

https://doi.org/10.22054/jti.2015.1814

چکیده
  این پژوهش باهدف تعیین میزان تأثیر استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی بر یادگیری زبان انگلیسی دانش‌آموزان صورت پذیرفت. روش تحقیق شبه آزمایشی بوده و در آن از طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل استفاده شده است. جامعه‌ تحقیق کلیه فراگیران زبان انگلیسی در رده سنی 14 تا 18 سال آموزشگاه‌های زبان انگلیسی شهرستان ساری بوده است. حجم نمونه ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی و مقایسۀ قابلیت های وایبر و واتس آپ در آموزش عالی

آزاد الله کرمی؛ حجت اله الماسی

دوره 1، شماره 3 ، شهریور 1394، صفحه 37-55

https://doi.org/10.22054/jti.2015.1815

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررسی و مقایسۀ قابلیت‌های وایبر و واتس‌آپ در آموزش و یادگیری از دیدگاه دانشجویانِ کاربر بود. روش پژوهش آمیخته و جامعه آماری کلیه دانشجویانِ کاربر وایبر و واتس‌آپ دانشگاه پیام نور شهریار در سال 94-1393 بودند. از این جامعۀ آماری در بخش کیفی 13 نفر و در بخش کمی 143 نفر از دانشجویان با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
میزان و نحوه استفاده دانشجویان دانشگاه فرهنگیان از شبکه‌های اجتماعی مجازی

صدیقه کاظمی؛ نجمه صولتی؛ مریم طالب دوست

دوره 1، شماره 3 ، شهریور 1394، صفحه 57-68

https://doi.org/10.22054/jti.2015.1816

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش آشنایی با وضعیت موجود و میزان و نحوه استفاده دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان مشهد از شبکه‌های اجتماعی مجازی بود. جامعه آماری، شامل دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پردیس شهید هاشمی نژاد مشهد بوده و نمونه 230 دانشجوی دوره کارشناسی در گروه‌های مختلف آموزشی در پردیس شهید هاشمی نژاد است که از طریق جدول حجم نمونه مورگان و ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
واکاوی نقش و کاربرد شبکه‌های اجتماعی مجازی برای دانشجویان

مرجان کیان؛ نیما یعقوبی ملال؛ نصرت ریاحی‌نیا

دوره 1، شماره 3 ، شهریور 1394، صفحه 69-88

https://doi.org/10.22054/jti.2015.1817

چکیده
  هدف این پژوهش بررسی نحوه شناخت، درک و استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی عمومی در بین دانشجویان دوره کارشناسی ارشد است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری کلیه دانشجویان دوره کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی تهران در سال تحصیلی 93-92 است که به شیوه نمونه‌گیری تصادفی، تعداد 120 دانشجو انتخاب شدند. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اهمال‌کاری تحصیلی در دانش آموزان متوسطه

فریده حمیدی؛ مجید مهدیه نجف آبادی؛ ثمانه نمازیان نجف آبادی

دوره 1، شماره 3 ، شهریور 1394، صفحه 89-106

https://doi.org/10.22054/jti.2015.1818

چکیده
  اهمال‌کاری تحصیلی یکی از موانع موفقیت تحصیلی و اهداف آموزشی است. با توجه به اینکه رایانه و اینترنت ابزار ضروری زندگی مسبب تسهیل زندگی مردم امروز است، از طرف دیگر خطرات جدیدی را به ارمغان آورده است؛ که یکی از این مخاطرات می‌تواند ایجاد اهمال‌کاری تحصیلی باشد. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اعتیاد به اینترنت و اهمال‌کاری تحصیلی در ...  بیشتر