مقاله پژوهشی
بررسی میزان تأثیر استفاده از تکنیک استاپ موشن در بهبود کیفیت استدلال ورزی علمی دانش آموزان دوره متوسطه

فریبا انصاری مقدم؛ جواد حاتمی؛ محمدرضا فرخ نیا؛ معصومه قلخانی؛ ابراهیم طلایی

دوره 6، شماره 22 ، دی 1402، صفحه 10-38

https://doi.org/10.22054/jti.2024.76119.1406

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه تعیین اثربخشی تکنیک استاپ موشن در بهبود استدلال علمی دانش‌آموزان سال سوم دوره تحصیلی متوسطه دوم، در درس شیمی با موضوع آبکاری است. اولین گام به واکاوی استدلال علمی و نقش مهم آن در آموزش شیمی، تعلق گرفت و تکنیک استاپ موشن به عنوان راهکار پیشنهادی برای بهبود استدلال علمی معرفی شد. نمونه مطالعه شامل150 نفر دانش‌آموز ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
اثربخشی برنامه مداخله استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس ریاضی

احمد گوهری اصل؛ علی ایرانمنش؛ ابوالفضل تهرانیان؛ احمد شاهورانی سمنانی

دوره 6، شماره 22 ، دی 1402، صفحه 40-57

https://doi.org/10.22054/jti.2024.77293.1421

چکیده
  هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی برنامه مداخله استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در تدریس ریاضی بود.روش‌: این پژوهش، از نظر هدف، کاربردی؛ از لحاظ نحوه جمع‎آوری اطلاعات و داده‏ها، آزمایشی، از نوع نیمه آزمایشی، با طرح پیش‌آزمون-پس‌آزمون با گروه کنترل؛ و از نظر ماهیت داده‌ها، کمی بود. جامعه آماری پژوهش، دبیران ریاضیِ دانش‌آموخته ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مرور سیستماتیک کاربست وب‌کوئست در یادگیری زبان انگلیسی

عرفان اصلانیان راد؛ مصطفی قادری

دوره 6، شماره 22 ، دی 1402، صفحه 58-83

https://doi.org/10.22054/jti.2024.75219.1390

چکیده
  این پژوهش با هدف کاربست وب‌کوئست در یادگیری زبان انگلیسی با یکارگیری روش مرور سیستماتیک سندلوفسکی و باروسو انجام شد. این مطالعه حاصل 10 سال بررسی مطالعات در فاصله سال‌های 2013-2023 در زمینه تحقیقات کاربست وب‌کوئست در یادگیری زبان انگلیسی بود. کلیدواژه‌های کاربردی مورد استفاده در این تحقیق شامل: «وب‌کوئست و یادگیری زبان انگلیسی» ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
مروری ارزیابانه بر کاربرد هوش ‌مصنوعی در آموزش عمومی

مهدی محمدی؛ رضا ناصری جهرمی؛ انسیه اثنی عشری؛ مجید کوثری؛ سولماز خادمی؛ صدیقه شادی؛ حدیث نورانی زاده

دوره 6، شماره 22 ، دی 1402، صفحه 84-119

https://doi.org/10.22054/jti.2024.75540.1394

چکیده
  چکیده: هدف از انجام این پژوهش، بررسی کاربردهای هوش‌‌مصنوعی در آموزش عمومی با رویکرد مرور ارزیابانه بود.روش و ابزار: این پژوهش کیفی از نوع سنتزپژوهی بوده که با روش مرور ارزیابانه بر مبنای چارچوب روش‌شناختی پنج مرحله‌ای امالی و آرکسی انجام شده است. تیم سنتزپژوهی متشکل از سه نفر متخصص برنامه‌ریزی درسی، یک نفر مسلط به روش پژوهش سنتزپژوهی ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر تکنیک تئاتر نمایشی بر سرزندگی تحصیلی، نشاط و رشد اجتماعی دانش آموزان ابتدائی

فرشته رجایی؛ مجتبی رضایی راد؛ فاطمه جعفرخانی

دوره 6، شماره 22 ، دی 1402، صفحه 120-139

https://doi.org/10.22054/jti.2023.74377.1382

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تاثیر تکنیک تئاتر نمایشی بر سرزندگی تحصیلی، نشاط و رشد اجتماعی دانش آموزان ابتدائی، با روش نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون و گروه های آزمایش و کنترل انجام شد. جامعه آماری کلیه دانش‌آموزان پایه دوم ابتدایی شهرستان ساری در سال تحصیلی 1402- 1401 به تعداد 5382 نفر بوده که تعداد 40 نفر از آنان با ویژگی‌های یکسان به‌عنوان ...  بیشتر

مقاله پژوهشی
تاثیر روش انیمیشن داستانی بر انگیزش تحصیلی و یادگیری درس فارسی دانش آموزان مقطع ابتدایی

هانیه خادمیان وامرزانی؛ یوسف مهدوی نسب؛ نسرین محمدحسنی؛ سید سعید ترابی

دوره 6، شماره 22 ، دی 1402، صفحه 140-160

https://doi.org/10.22054/jti.2024.75774.1399

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف تاثیر روش انیمیشن داستانی بر انگیزش تحصیلی و یادگیری درس فارسی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی انجام شد. روش پژوهش حاضر شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه دانش‌آموزان دختر پایه اول ابتدایی شهرستان دامغان بود که از بین آها تعداد 30 نفر با توجه به ملاکهای ورود و خروج از ...  بیشتر