تاثیر بازی وارسازی (دیجیتال)، چندرسانه ای آموزشی و بازی آموزشی رو در رو بر یادگیری زبان انگلیسی پایه هفتم

نسرین محمدحسنی؛ رحیم آقازاده

دوره 3، شماره 11 ، خرداد 1396، ، صفحه 79-98

https://doi.org/10.22054/jti.2020.48100.1290

چکیده
  هدف پژوهش حاضر مقایسه تأثیر سه روش چندرسانه‏ای آموزشی، بازی وارسازی آموزشی و بازی آموزشی (رودررو) بر یادگیری لغات زبان انگلیسی بود. روش این پژوهش از نوع آزمایشی با طرح پیش‏آزمون-پس‏آزمون بوده است. در این پژوهش برای آموزش چندرسانه‏ای از نرم‏افزار پیش‏ساخته Drops، برای بازی‏وارسازی از بازی ساخته‏شده با استفاده از نرم‏افزار ...  بیشتر

رابطه مهارت های ارتباطات انسانی با سطح یادگیری دانشجویان علمی کاربردی استان اردبیل

علی جعفری؛ سعید فرامرزیانی؛ محمود ملک پور

دوره 2، شماره 7 ، تیر 1395، ، صفحه 131-151

https://doi.org/10.22054/jti.2019.26821.1225

چکیده
  چکیده هدف از تحقیق حاضر تعیین رابطه مهارت‌های ارتباطات انسانی با سطح یادگیری دانشجویان علمی کاربردی شهر اردبیل بوده است. از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی، از لحاظ روش، توصیفی از نوع همبستگی و از لحاظ شیوه گردآوری اطلاعات پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق حاضرشامل  تمامی دانشجویان دانشگاه علمی کاربردی اردبیل در سال 1396 بود. که تعداد ...  بیشتر

تأثیر عامل آموزشی متحرک بر یادگیری و یادداری دانش آموزان

زینب اسمعیلی بجدنی؛ خدیجه علی آبادی

دوره 2، شماره 6 ، خرداد 1395، ، صفحه 19-37

https://doi.org/10.22054/jti.2018.9749.1133

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی تأثیر وجود عامل آموزشی متحرک در چند رسانه‌ای‌ها بر یادگیری و یادداری دانش‌آموزان صورت گرفته است. جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان دختر سال سوم راهنمایی منطقه ۴ ناحیه ۶ شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس ۶۰ نفر از دانش‌آموزان انتخاب و به‌صورت تصادفی به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم شدند. ...  بیشتر

تاثیر راهبرد نقشه مفهومی بر بهبود یادگیری دانش آموزان

حشمت اله نظری؛ سعید شیخی

دوره 2، شماره 6 ، خرداد 1395، ، صفحه 39-58

https://doi.org/10.22054/jti.2018.7546.1117

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور بررسی تأثیر راهبرد نقشه مفهومی بر بهبود یادگیری اهداف شناختی سطوح بالای طبقه‌بندی بلوم در درس زیست‌شناسی دوره‌ی متوسطه انجام گرفت. جامعه آماری در این پژوهش ، دانش‌آموزان پسر سال سوم متوسطه شهر آبدانان در سال تحصیلی 94-93، و نمونه مورد مطالعه در این پژوهش دو کلاس 22 نفری بودند که بر اساس نمونه‌گیری تصادفی خوشه‌ای ...  بیشتر

تأثیر یادگیری تلفیقی بر میزان یادگیری و انگیزش تحصیلی دانشجویان

نسرین ترک؛ ملوک خادمی اشکذری؛ اسماعیل زارعی زوارکی

دوره 2، شماره 6 ، خرداد 1395، ، صفحه 59-76

https://doi.org/10.22054/jti.2018.13549.1164

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی بهبود یادگیری و انگیزش از راه یادگیری تلفیقی در دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبائی صورت گرفت. پژوهش حاضر از نوع نیمه آزمایشی بود. جامعه آماری پژوهش عبارت بود از کلیه دانشجویان دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه علامه طباطبائی که در نیمسال اول سال تحصیلی 94-93 مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری، با ...  بیشتر

اعتبار یابی اولیه پرسشنامه برداشت دانش‌آموزان از تابلوی تعاملی

عبدالله اخباری؛ محمدعلی رستمی نژاد؛ محمد اکبری

دوره 1، شماره 4 ، آذر 1394، ، صفحه 21-40

https://doi.org/10.22054/jti.2015.3921

چکیده
  رشد مدارس هوشمند همگام با رشد فناوری بوده است، استفاده از فناوری، یادگیری و انگیزه دانش‌آموزان را تحت‌ تأثیر قرار می­دهد. تابلوهای تعاملی نمونه­ای از فناوری­های نوین است که در مدارس هوشمند مورداستفاده قرار می­گیرند. با توجه به فراگیر شدن تابلوی­ ­تعاملی در ایران و نصب آن در مدارس، بررسی برداشت کاربر از این فناوری حائز ...  بیشتر

تأثیر بهره‌گیری از سیستم چندرسانه‌ای پادکست آموزشی بر انگیزش پیشرفت و یادگیری

سید رسول عمادی؛ الهه نیک‌روش؛ میر دوست خاشی

دوره 1، شماره 4 ، آذر 1394، ، صفحه 41-59

https://doi.org/10.22054/jti.2015.3922

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف شناسایی تأثیر بهره‌گیری از سیستم چندرسانه‌ای پادکست آموزشی بر انگیزش پیشرفت و یادگیری درس قرآن دانش‌آموزان پسر پایه چهارم ابتدایی شهرستان میاندرود انجام پذیرفت. این پژوهش با توجه به ماهیت آن به‌صورت نیمه آزمایشی در یک محدوده معین زمانی با طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون اجرا شده است. با توجه به نیمه آزمایشی بودن تحقیق، ...  بیشتر

تأثیر رویکرد یادگیری مبتنی بر وظیفه برافزایش درک مطلب یادگیرندگان زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی

داریوش نوروزی؛ مرضیه محمدی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1393، ، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22054/jti.2014.222

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر رویکرد یادگیری مبتنی بر وظیفه برافزایش درک مطلب یادگیرندگان زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی است. بر این اساس نمره­های آزمون درک مطلبِ خواندن در گروهی از دانشجویان که روش مبتنی بر وظیفه را تجربه کرده­اند با نمره­های گروه دیگر که با روش رایجِ خواندن و ترجمه آموزش‌دیده‌اند، مقایسه شده است. شرکت‌کنندگان ...  بیشتر

تأثیر بازی رایانه‌ای آموزشی مبتنی بر الگوی محیط یادگیری مؤثر بر انگیزش و یادگیری دانش‌آموزان

اسماعیل زارعی زوارکی؛ زینب گرزین

دوره 1، شماره 1 ، دی 1393، ، صفحه 21-37

https://doi.org/10.22054/jti.2014.223

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر بازی رایانه‌ای آموزشی تولیدشده مبتنی بر الگوی محیط یادگیری مؤثر بر انگیزش و یادگیری دانش‌آموزان است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان دختر رشته طراحی معماری هنرستان‌های شهر قائم‌شهر در سال تحصیلی 93-1392 تشکیل داده است. نمونه موردمطالعه به‌صورت هدفمند از مدارسی که دارای این رشته تحصیلی بودند به تعداد ...  بیشتر