کلیدواژه‌ها = یادگیری
تعداد مقالات: 9
3. تأثیر عامل آموزشی متحرک بر یادگیری و یادداری دانش آموزان

دوره 2، شماره 6، بهار 1395، صفحه 19-37

10.22054/jti.2018.9749.1133

زینب اسمعیلی بجدنی؛ خدیجه علی آبادی


5. تأثیر یادگیری تلفیقی بر میزان یادگیری و انگیزش تحصیلی دانشجویان

دوره 2، شماره 6، بهار 1395، صفحه 59-76

10.22054/jti.2018.13549.1164

نسرین ترک؛ ملوک خادمی اشکذری؛ اسماعیل زارعی زوارکی


6. اعتبار یابی اولیه پرسشنامه برداشت دانش‌آموزان از تابلوی تعاملی

دوره 1، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 21-40

10.22054/jti.2015.3921

عبدالله اخباری؛ محمدعلی رستمی نژاد؛ محمد اکبری


7. تأثیر بهره‌گیری از سیستم چندرسانه‌ای پادکست آموزشی بر انگیزش پیشرفت و یادگیری

دوره 1، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 41-59

10.22054/jti.2015.3922

سید رسول عمادی؛ الهه نیک‌روش؛ میر دوست خاشی