تعداد مقالات: 85

6. تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی در عملکرد تحصیلی دانش آموزان

دوره 3، شماره 10، بهار 1396، صفحه 1-15

10.22054/jti.2019.43723.1272

علی جعفری؛ سعید فرامرزیانی؛ محمود ملک پور


7. مطالعه تحلیلی اینترنت اشیا در محیط های یادگیری؛ کاربردها، الزامات و چالش‌ها از دیدگاه متخصصان

دوره 3، شماره 9، زمستان 1395، صفحه 1-22

10.22054/jti.2019.36559.1252

مریم قنبرنژاد؛ حسن رستگار پور؛ ساسان سلیمی؛ کاظم دلروز


11. بازی‌های رایانه‌ای آموزشی و عوامل مرتبط با به‌کارگیری آن‌ها

دوره 1، شماره 4، پاییز 1394، صفحه 3-19

10.22054/jti.2015.3920

حسین دهقانزاده؛ خدیجه علی آبادی؛ حجت دهقانزاده


14. تأثیر یادگیری تلفیقی مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی بر خودکارآمدی دانش‌آموزان متوسطه دوم در درس ریاضی

دوره 1، شماره 3، تابستان 1394، صفحه 7-22

10.22054/jti.2015.1813

منیره موحدی؛ محمدصادق اسماعیلی‌فر؛ نادیا غلامی پور


18. بررسی تأثیر فرآیند تدریس-یادگیری، پژوهش و کیفیت تدریس بر کارآیی آموزش از دور

دوره 1، شماره 2، بهار 1394، صفحه 21-56

10.22054/jti.2015.1600

سعید علی اوسطی؛ مهران فرج اللهی؛ حسین زارع


19. فراتحلیل نقش کاربست فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در جریان آموزش و یادگیری بر پیشرفت تحصیلی فراگیران

دوره 3، شماره 9، زمستان 1395، صفحه 23-52

10.22054/jti.2019.19376.1199

زهرا بیگدلی؛ مهدی معینی کیا؛ عادل زاهد بابلان؛ علی خالق خواه


21. چندرسانه ای تعاملی، سـواد قــرآنـی و انگیزش تحصیلی

دوره 3، شماره 12، پاییز 1396، صفحه 27-46

10.22054/jti.2020.1024.1029

آزاد الله کرمی؛ ججت امیری؛ احسان طوفانی نژاد


22. طراحی محیط های یادگیری زایشی حضوری و الکترونیکی

دوره 2، شماره 8، پاییز 1395، صفحه 40-60

10.22054/jti.2019.32049.1241

مرضیه سعیدپور؛ حسین زنگنه


23. تحلیل تجربه مربیان پیش‌دبستانی درباره تأثیر فضای مجازی بر سلامت کودکان

دوره 4، شماره 13، زمستان 1396، صفحه 91-116

10.22054/jti.2020.47636.1288

سمیرا ابراهیم پور کومله؛ زهره منتظر؛ مریم صفرنواده؛ احسان اکرادی


25. تأثیر عامل آموزشی متحرک بر یادگیری و یادداری دانش آموزان

دوره 2، شماره 6، بهار 1395، صفحه 19-37

10.22054/jti.2018.9749.1133

زینب اسمعیلی بجدنی؛ خدیجه علی آبادی